Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

01. Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej (produkcja półfabrykatów)

01.01

Skład drewna

01.01.01 Przenośne transportery dłużyc
01.01.02 Żurawie dla składów drewna
01.01.03 Stacjonarne urządzenia transportujące dla składów drewna
01.01.04 Systemy składowania dla składów drewna
01.01.05 Stanowiska sortowania drewna okrągłego
01.01.06 Systemy zraszające do przechowywania drewna metodą na mokro
01.01.07 Maszyny i narzędzia do korowania drewna okrągłego
01.01.08 Rotacyjne obcinarki kłód (skracarki) / maszyny do obcinania odziomków
01.01.09 Pilarki poprzeczne
01.01.09.01 Przenośne pilarki łańcuchowe
01.01.09.02 Stacjonarne pilarki łańcuchowe
01.01.09.03 Pilarki poprzeczne tarczowe
01.01.09.04 Stanowisko docinania do długości z podajnikiem ciągłym
01.01.10 Urządzenia do pomiaru i optymalizacji drewna okrągłego
01.01.11 Wykrywacze metalu i urządzenia do usuwania metalu z drewna
01.01.12 Narzędzia do oznaczania i etykietowania drewna i dłużyc

01.02

Technologie tartaczne (produkcja tarcicy)

01.02.01 Maszyny do przecierania i przerobu drewna okrągłego
01.02.01.01 Pilarki ramowe poziome
01.02.01.02 Pilarki ramowe pionowe
01.02.01.03 Pilarki taśmowe poziome
01.02.01.04 Pilarki taśmowe pionowe
01.02.01.05 Pilarki taśmowe rozdzielcze
01.02.01.06 Piły wielotaśmowe
01.02.01.07 Jednowrzecionowe piły tarczowe do drewna okrągłego
01.02.01.08 Dwuwrzecionowe piły tarczowe do drewna okrągłego
01.02.01.09 Piły tarczowe do drewna okrągłego z ruchomym stołem
01.02.01.10 Piły tarczowe do drewna konstrukcyjnego
01.02.01.11 Rębarki pryzmujące / linie profilujące
01.02.01.12 Kombinacje rębak / piła taśmowa
01.02.01.13 Bezwiórowe maszyny tnące do desek i materiałów laminowanych
01.02.01.14 Piły tarczowe rozdzielcze ze stołem
01.02.01.15 Piły tarczowe rozdzielcze
01.02.01.16 Jednowrzecionowe obrzynarki / tarczówki wzdłużne
01.02.01.17 Dwuwrzecionowe obrzynarki / tarczówki wzdłużne
01.02.01.18 Łączone piły tarczowe pionowo-poziome
01.02.01.19 Obrzynarki do desek
01.02.01.20 Pilarki poprzeczne
01.02.01.21 Pilarki do przycinania
01.02.01.22 Piły poprzeczne z prowadnicą dla pakietów tarcicy
01.02.02 Urządzenia do transportowania, sortowania i układania tarcicy
01.02.02.01 Stanowiska sortowania tarcicy
01.02.02.02 Przenośniki tarcicy (przenośniki rolkowe, podajniki, itd.)
01.02.02.03 Stanowiska układania i pakietowania tarcicy
01.02.04 Przenośne pilarki do cięcia dłużyc
01.02.04.01 Przenośne pilarki taśmowe
01.02.04.02 Przenośne pilarki tarczowe

01.03

Suszenie, parowanie i impregnowanie drewna litego

01.03.01 Urządzenia do parowania drewna
01.03.02 Piece suszarnicze
01.03.02.01 Urządzenia suszące strumieniem gorącego powietrza
01.03.02.02 Suszarki próżniowe
01.03.02.03 Suszarki zasilane pompą ciepła
01.03.02.04 Suszarki do procesów specjalnych (np. suszenie falami o wysokiej częstotliwości, mikrofalami)
01.03.03 Urządzenia do pomiaru wilgotności drewna
01.03.03.01 Wilgotnościomierze ręczne
01.03.03.02 Wilgotnościomierze wbudowane w linię
01.03.04 Urządzenia kontrolne pieca
01.03.05 Urządzenia do impregnacji

01.04

Produkcja forniru

01.04.01 Urządzenia do parowania pryzm do cięcia forniru
01.04.02 Specjalistyczne pilarki do cięcia kłód fornirowych
01.04.03 Strugarki pryzm do cięcia forniru
01.04.04 Skrawarki płaskie do forniru
01.04.05 Skrawarki obwodowe
01.04.05.01 Maszyny typu "stay-log" do cięcia forniru
01.04.06 Łuszczarki do forniru
01.04.07 Urządzenia do centrowania i załadunku
01.04.08 Urządzenia utrzymujące kłodę
01.04.09 Urządzenia do zwijania, sortowania i przeładunku forniru
01.04.10 Urządzenia (magazyny) do transportu i przechowywania forniru skrawanego i łuszczonego
01.04.11 Suszarki do forniru
01.04.11.01 Suszarki taśmowe
01.04.11.02 Suszarki rolkowe
01.04.11.03 Prasy suszące do forniru
01.04.12 Liniowe urządzenia do pomiaru wilgotności w suszarkach do forniru
01.04.13 Gilotyny / nożyce do forniru
01.04.13.01 Gilotyny do skrawania forniru
01.04.13.02 Nożyce do łuszczenia forniru
01.04.14 Urządzenia do pomiaru i etykietowania forniru
01.04.15 Maszyny do pakietowania forniru

01.05

Produkcja twardych materiałów powłokowych na bazie papieru (laminaty, folie, itd.)

01.05.01 Linie do impregnacji i nanoszenia powłok na papier i tkaniny
01.05.02 Suszarki wykorzystujące flotację powietrzem do papierów impregnowanych / powlekanych
01.05.03 Mieszarki i urządzenia / systemy dozowania żywic
01.05.04 Prasy do laminatów (np. HPL)
01.05.05 Pracujące w trybie ciągłym prasy do laminatów (np. CPL)
01.05.06 Maszyny do cięcia laminatów i folii
01.05.06.01 Nożyce do cięcia laminatów i folii
01.05.06.02 Maszyny do cięcia laminatów i folii z nożami rolkowymi
01.05.07 Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości twardych materiałów powłokowych

01.06

Produkcja sklejki fornirowanej i laminowanego drewna fornirowanego

01.06.01 Maszyny do łączenia forniru łuszczonego
01.06.02 Sklejarki do forniru łuszczonego
01.06.03 Linie do skośnego łączenia forniru łuszczonego
01.06.04 Maszyny klejące do forniru na środki sklejek (cięcie na długość, klejenie, prasowanie, itd.)
01.06.05 Klejarki do fornirów i płyt
01.06.06 Prasy blokowe do sklejki i laminowanego drewna fornirowanego
01.06.07 Prasy do sklejki, do powierzchni płaskich
01.06.09 Urządzenia do przygotowania, dozowania i transportu kleju dla zakładów produkujących sklejkę
01.06.10 Urządzenia do transportu i przechowywania dla zakładów produkujących sklejkę
01.06.11 Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości dla zakładów produkujących sklejkę

01.07

Produkcja płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

01.07.01 Rozdrabniarka odpadów drzewnych, drewna rozbiórkowego, zużytych produktów drewnianych,
01.07.02 Rębaki i maszyny do rozdrabniania drewna
01.07.03 Wiórkarki
01.07.03.01 Wiórkarki do dłużyc
01.07.03.02 Wiórkarki do przemysłowych odpadów drzewnych (opoły, obrzynki, itd.)
01.07.03.03 Wiórkarki z wieńcami nożowymi do drewna rozdrobnionego
01.07.04 Młyny młotkowe, wiórkarki udarowe
01.07.05 Ścieraki do strużyn, wiórów, trocin, itd. (młyny udarowe, oddzielające etc.)
01.07.06 Urządzenia do oczyszczania drewna rozdrobnionego
01.07.07 Systemy przenosnikowe do transportu i przechowywania rozdrobnionych wiórów, włókna drzewnego, itd
01.07.08 Rafinery
01.07.09 Suszarki do wiórów i włókna drzewnego
01.07.10 Urządzenia do przesiewania
01.07.11 Urządzenia do przygotowywania i dozowania kleju
01.07.12 Urządzenia do klejenia i mieszania
01.07.13 Systemy nakładania i formowania wstęgi
01.07.14 Wagi taśmowe
01.07.15 Urządzenia zwilżające do mat z wiórów i włókna
01.07.16 Prasy
01.07.16.01 Prasy do prasowania wstępnego cyklicznego
01.07.16.02 Prasy do prasowania wstępnego ciągłego
01.07.16.03 Prasy o prześwicie różnicowanym
01.07.16.04 Prasy o prześwicie stałym
01.07.16.05 Prasy pracujące w trybie ciągłym
01.07.16.06 Kalandry
01.07.16.17 Wyrówniarki do krawędzi paneli
01.07.16.18 Pilarki poprzeczne
01.07.16.19 Stacje chłodzące
01.07.16.20 Linie szlifujące
01.07.16.21
01.07.16.22
Maszyny do rozdzielania paneli
Urządzenia do magazynowania, przeładunku i wydawania paneli z magazynu
01.07.16.23 Urządzenia pakujące do paneli
01.07.16.24 Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości dla zakładów produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB
01.07.16.25 Podzespoły specjalne do maszyn i instalacji produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB
01.07.16.26 Technologia rozdzielania

01.08

Produkcja płyt lekkich / elementów płyt przekładkowych

01.08.01 Maszyny do poszerzania i suszenia plastrów miodu
01.08.02 Maszyny do produkcji ram paneli
01.08.03 Maszyny do produkcji warstw wewnętrznych
01.08.04 Prasy do produkcji płyt lekkich / elementów płyt warstwowych

01.09

Produkcja powierzchni zakrzywionych i profilowanych

01.09.01 Prasy do elementów profilowanych z wiórów lub włókien
01.09.02 Prasy do sklejki, do powierzchni zakrzywionych i profilowanych
01.09.03 Wytłaczarki
01.09.03.01 Technologia wytłaczania

02. Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego)

02.01

Obróbka forniru

02.01.01 Prasy do forniru
02.01.02 Krajarki poprzeczne do forniru
02.01.03 Przekrawarki pakietów forniru
02.01.03.01 Przekrawarki pakietów forniru jednonożowe
02.01.03.02 Przekrawarki pakietów forniru dwunożowe
02.01.04 Przycinarki do listew fornirowych
02.01.05 Pilarki tarczowe do pakietów forniru
02.01.06 Strugarki krawędzi / maszyny do cięcia pakietów forniru
02.01.07 Maszyny do nakładania kleju na krawędzie fornirowane
02.01.08 Maszyny do klejenia wzdłużnego forniru
02.01.09 Maszyny do klejenia forniru z podajnikiem poprzecznym
02.01.10 Maszyny do klejenia końcowego
02.01.11 Maszyny i urządzenia do wzdłużnego łączenia forniru (np. na miniwczepy)
02.01.12 Maszyny do łączenia forniru
02.01.13 Urządzenia do pomiaru i optymalizacji forniru
02.01.14 Podświetlane stoły do kontroli jakości forniru
02.01.15 Maszyny do uplastyczniania forniru (typu flexer)

02.02

Prasy, maszyny laminujące i okleinujące do nanoszenia twardych materiałów powłokowych
(fornirowanie, laminowanie, powlekanie cienkimi warstwami, itd.)

02.02.01 Maszyny szczotkujące i czyszczące do elementów obrabianych
02.02.02 Klejarki do płyt / fornirów
02.02.03 Mechaniczne systemy podawania, przechowywania i układania materiałów powłokowych
02.02.04 Prasy pracujące w trybie cyklicznym
02.02.04.01 Prasy pracujące w trybie cyklicznym z posuwem ręcznym
02.02.04.02 Prasy pracujące w trybie cyklicznym, również przyspieszonym, z posuwem mechanicznym
02.02.04.03 Prasy blokowe do laminowania
02.02.04.04 Prasy pracujące w trybie cyklicznym do laminowania elementów formowanych
02.02.04.05 Prasy membranowe
02.02.05 Systemy prasowania / laminowania w trybie ciągłym
02.02.05.01 Prasy dwutaśmowe
02.02.05.02 Urządzenia i linie do laminowania ciągłego folią z roli
02.02.05.03 Urządzenia do laminowania ciągłego ze zintegrowanymi urządzeniami do zawijania krawędzi
02.02.05.04 Maszyny do owijania profili
02.02.06 Maszyny do nakładania powłok ochronnych
02.02.07 Maszyny do nakładania na gorąco dekoracyjnych folii złoconych
02.02.08 Agregaty do cięcia i przycinania elementów powleczonych
02.02.09 Urządzenia do ładowania, rozładowywania i przenoszenia elementów laminowanych
02.02.10 Urządzenia do przygotowywania, dozowania i transportu kleju
02.02.11 Maszyny zabezpieczające warstwą materiału fornir i powłoki syntetyczne

02.03

Pilarki do dalszej obróbki drewna litego, paneli drewnopochodnych i tworzyw sztucznych

02.03.01 Pilarki poprzeczne do podcinania (undercut)
02.03.02 Pilarki poprzeczne z ostrzem od góry (topcut)
02.03.02.01 Pilarki wahadłowe
02.03.02.02 Pilarki górnowrzecionowe
02.03.03 Pilarki poprzeczne optymalizujące
02.03.04 Pilarki jedno- i dwuwrzecionowe
02.03.05 Wieloostrzowe, tarczowe pilarki przycinające
02.03.06 Jednoostrzowe pilarki tarczowe z ruchomym elementem tnącym
02.03.07 Jedno- i wieloostrzowe pilarki tarczowe obróbki krawędzi i cięcia wzdłużnego
02.03.08 Pilarki specjalne do cienkich rzazów
02.03.08.01 Pilarki ramowe do cienkich rzazów
02.03.08.02 Pilarki tarczowe do cienkich rzazów
02.03.09 Pilarki stołowe
02.03.10 Pilarki tarczowe formatowe
02.03.11 Pilarki panelowe pionowe
02.03.12 Pilarki panelowe poziome z belką dociskową
02.03.12.01 Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia wzdłużnego
02.03.12.02 Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia poprzecznego
02.03.12.03 Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego (system kątowy)
02.03.13 Podwieszane pilarki panelowe do cięcia wzdłużnego i/lub poprzecznego
02.03.14 Pilarki wąskotaśmowe
02.03.15 Pilarki taśmowe kopiujące
02.03.16 Wyrzynarki
02.03.17 Pilarki do nacinania karbów
02.03.18 Pilarki do robót budowlanych
02.03.19 Pilarki taśmowe CNC
02.03.20 Pilarki dwutarczowe do cięcia równoległego i / lub poprzecznego, z posuwem ręcznym
02.03.21 Pilarki wzdłużne optymalizujące

02.04

Strugarki i frezarki

02.04.01 Strugarki
02.04.02 Strugarki grubościowe
02.04.03 Cykliniarki
02.04.04 Strugarko-pilarki
02.04.05 Strugarko-szlifierki
02.04.06 Strugarki kątowe do jednoczesnej obróbki powierzchni i łączenia
02.04.07 Dwustronne grubościówko-strugarki do jednoczesnej obróbki i strugania grubościowego
02.04.08 Strugarki trzy- i czterostronne
02.04.09 Frezarki do obróbki trzy- i czterostronnej
02.04.10 Frezarki czołowe do obróbki jedno- i wielostronnej
02.04.11 Frezarki jednowrzecionowe
02.04.12 Maszyny do łączenia na miniwczepy
02.04.13 Frezarki pionowe
02.04.14 Frezarki pionowe CNC
02.04.15 Frezarki kopiujące
02.04.15.01 Frezarki kopiujące do obróbki wzdłużnej elementów formowanych (również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi, itd.)
02.04.15.02 Frezarki kopiujące ze stołem okrągłym (również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi, itd.)
02.04.15.03 Frezarki kopiujące z narzędziami kontrolowanymi wg wzorca i automatyką obrotu elementu obrabianego
(jedno- lub wielowrzecionowe, również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi)
02.04.16 Dwustronne frezarki i szlifierki CNC do obróbki elementów zakrzywionych
02.04.17 Maszyny kopiujące
02.04.18 Frezarki do prętów
02.04.19 Wyrówniarki krawędzi
02.04.20 Frezarki do prętów okrągłych
02.04.21 Frezarki do spirali
02.04.22 Frezarki do skosów
02.04.23 Frezarki do słupków
02.04.24 Żłobiarki do schodów, drabin i żaluzji
02.04.25 Frezarki do listew dekoracyjnych
02.04.26 Frezarki do uciosów
02.04.99 Frezarki do zastosowań specjalnych

02.05

Technologia łączenia na miniwczepy

02.05.01 Maszyny do cięcia miniwczepów
02.05.02 Systemy klejące do miniwczepów
02.05.03 Prasy do miniwczepów
02.05.04 Linie do miniwczepów – do cięcia poprzecznego, cięcia miniwczepów, klejenia, prasowania, itd.

02.06

Czopiarki

02.06.01 Czopiarki do czopów prostych
02.06.01.01 Czopiarki jednostronne do czopów prostych
02.06.01.02 Czopiarki dwustronne do czopów prostych
02.06.02 Czopiarki do czopów zaokrąglonych
02.06.02.01 Czopiarki jednostronne do czopów zaokrąglonych
02.06.02.02 Czopiarki dwustronne do czopów zaokrąglonych

02.07

Profilarki i przycinarki (przycinanie, cięcie wzdłużne, profilowanie, szlifowanie, itd.)

02.07.01 Profilarki i przycinarki jednostronne do elementów z drewna litego
02.07.02 Profilarki i przycinarki jednostronne do paneli
02.07.03 Profilarki i przycinarki dwustronne do elementów z drewna litego
02.07.04 Profilarki i przycinarki dwustronne do paneli

02.08

Okleiniarki (oklejanie krawędzi, przycinanie, szlifowanie, itd.)

02.08.01 Okleiniarki jednostronne
02.08.01.01 Okleiniarki jednostronne do krawędzi prostych
02.08.01.02 Okleiniarki jednostronne do softformingu
02.08.01.03 Okleiniarki jednostronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych
02.08.02 Okleiniarki dwustronne
02.08.02.01 Okleiniarki dwustronne do krawędzi prostych
02.08.02.02 Okleiniarki dwustronne do softformingu
02.08.02.03 Okleiniarki dwustronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych
02.08.03 Okleiniarki stołowe

02.09

Maszyny przycinająco-oklejające (cięcie, profilowanie, oklejanie krawędzi, przycinanie, szlifowanie, itd.)

02.09.01 Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne
02.09.01.01 Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do krawędzi prostych
02.09.01.02 Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do softformingu
02.09.01.03 Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych
02.09.02 Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne
02.09.02.01 Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do krawędzi prostych
02.09.02.02 Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do softformingu
02.09.02.03 Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych

02.10

Maszyny do postformingu

02.10.01 Maszyny do postformingu do obróbki stacjonarnej
02.10.02 Maszyny do postformingu przelotowe
02.10.02.01 Maszyny do postformingu do laminatów
02.10.02.02 Maszyny do postformingu bezpośredniego do paneli laminowanych / fornirowanych

02.11

Systemy składające

02.11.01 Systemy do składania wzdłużnego
02.11.02 Maszyny do cięcia ukosowego i składania poprzecznego
02.11.03 Prasy / stacje klejące do składania poprzecznego
02.11.04 Systemy do składania poprzecznego (docinanie do długości, cięcie ukosowe, klejenie, składanie, prasowanie, itd.)

02.12

Wiertarki, kołkarki, maszyny do osadzania okuć

02.12.01 Wiertarki jedno- lub wielogłowicowe
02.12.01.01 Uniwersalne, wielowrzecionowe wiertarki do obróbki stacjonarnej
02.12.01.02 Wielowrzecionowe wiertarki z głowicami poziomymi i / lub pionowymi do obróbki stacjonarnej
02.12.01.03 Przelotowe, wielowrzecionowe wiertarki z głowicami poziomymi i / lub pionowymi
02.12.02 Maszyny do wiercenia otworów pod kołki do elementów regałowych, ramowych i innych
(o kształcie graniastosłupa) do obróbki stacjonarnej lub przelotowej
02.12.03 Wiertarki do przecierania, frezowania, wiercenia i osadzania kołków
02.12.04 Wiertarki, frezarki, maszyny do osadzania okuć, itd.
02.12.05 Wiertarki CNC
02.12.05.01 Wiertarki CNC do obróbki stacjonarnej
02.12.05.02 Wiertarki CNC przelotowe
02.12.06 Maszyny do osadzania kołków (klejenie, osadzanie)
02.12.07 Maszyny do osadzania okuć
02.12.08 Sękarki
02.12.09 Wiertarki kolumnowe i stołowe
02.12.10 Maszyny do nawiercania wąskich otworów

02.13

Maszyny do wpuszczania okuć

02.14

Dłutownice

02.14.01 Dłutownice z orbitalnym ruchem narzędzia
02.14.02 Dłutownice łańcuchowe
02.14.03 Dłutownice
02.14.04 Dłutownice z opcją wyboru dłuta lub łańcucha

02.15

Maszyny obracające

02.15.01 Tokarki
02.15.02 Tokarki tarczowe
02.15.03 Tokarki profilujące
02.15.04 Tokarki kopiujące ze sterowaniem narzędzi wg wzorca
02.15.05 Tokarki CNC

02.16

Szlifierki

02.16.01 Szlifierki długotaśmowe stołowe
02.16.02 Szlifierki długotaśmowe z posuwem mechanicznym
02.16.03 Szlifierki szerokotaśmowe
02.16.04 Szlifierki szerokotaśmowe / z taśmą poprzeczną
02.16.05 Szlifierki do forniru
02.16.06 Szlifierki kalibrujące do drewna litego
02.16.07 Szlifierki szerokotaśmowe do kalibracji i szlifowania paneli drewnopochodnych
02.16.08 Szlifierki bębnowe do powierzchni
02.16.09 Szlifierki do elementów zakrzywionych i formowanych
02.16.10 Szlifierki do pośredniej obróbki lakieru
02.16.11 Szlifierki do profili
02.16.11.01 Szlifierki do profili jednostronne
02.16.11.02 Szlifierki do profili dwustronne
02.16.12 Szlifierki oscylacyjne
02.16.13 Szlifierki taśmowe
02.16.14 Szlifierki tarczowe
02.16.15 Szlifierki do prętów drewnianych
02.16.16 Szlifierki do elementów toczonych
02.16.17 Szlifierki CNC do kompletnej obróbki wszystkich rodzajów powierzchni

02.17

Maszyny wygładzające i polerujące

02.17.01 Maszyny polerujące do powierzchni płaskich
02.17.02 Maszyny polerujące do powierzchni formowanych
02.17.03 Maszyny polerujące do listew
02.17.04 Maszyny wygładzające / polerujące z posuwem automatycznym
02.17.05 Stanowiska do polerowania

02.18

Maszyny formujące

02.18.01 Giętarki
02.18.02 Maszyny wytłaczające
02.18.02.01 Maszyny wytłaczające stacjonarne
02.18.02.02 Maszyny wytłaczające przelotowe
02.18.99 Maszyny formujące; pozostałe

02.19

Maszyny wielofunkcyjne (stosowane ze względu na ograniczoną przestrzeń)

02.19.01 Strugarko-wyrówniarki i grubościówki
02.19.02 Łączone piły tarczowe i frezarki
02.19.03 Łączone piły tarczowe, frezarki i dłutownice
02.19.04 Łączone piły tarczowe, strugarko-wyrówniarki, frezarki i dłutownice
02.19.05 Uniwersalne, łączone maszyny ciesielsko-stolarskie
02.19.06 Uniwersalne, łączone maszyny do zastosowań modelarskich
02.19.99 Maszyny łączone; pozostałe

02.20

Obrabiarki wielooperacyjne (stacjonarne)

02.20.01 Obrabiarki wielooperacyjne do piłowania, frezowania, profilowania, wiercenia, szlifowania
02.20.02 Obrabiarki wielooperacyjne do oklejania krawędzi
02.20.03 Obrabiarki wielooperacyjne do frezowania, piłowania, wiercenia, oklejania krawędzi
02.20.04 Obrabiarki wielooperacyjne do frezowania, piłowania, wiercenia, osadzania kołków, itd

02.21

Gniazda produkcyjne

02.22

Prasy i urządzenia do klejenia elementów z drewna litego

02.22.01 Maszyny do klejenia pionowych złączy brzegowych
02.22.02 Prasy z podajnikiem ciągłym do klejenia złączy brzegowych płyt i łat
02.22.03 Maszyny do składania środkowych warstw płyt i klejenia płyt
02.22.04 Maszyny do składania środkowych warstw płyt i klejenia płyt

02.23

Prasy / zaciski do połączeń narożnikowych

02.23.01 Uniwersalne prasy stołowe
02.23.02 Zaciski do ram
02.23.03 Maszyny do klejenia półokrągłych połączeń łukowych

02.24

Prasy dziurkarki

02.24.01 Prasy dziurkarki do połączeń kątowych na ucios
02.24.02 Prasy dziurkarki do prętów montażowych
02.24.99 Prasy dziurkarki; pozostałe

03. Maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni

03.01

Powlekanie substancjami ciekłymi (lakierowanie, itd.)

03.01.01 Kondycjonowanie powierzchni drewnianych i paneli drewnianych
03.01.01.01 Urządzenia do piaskowania
03.01.01.02 Maszyny do teksturowania / szczotkowania drewna
03.01.01.03 Szczotki czyszczące
03.01.02 Urządzenia do bielenia i barwienia
03.01.03 Maszyny do nakładania wypełniacza, nożowe lub rolkowe
03.01.04 Urządzenia drukujące (np. do wykończeń drewnopodobnych)
03.01.05 Automatyczne maszyny natryskowe / automaty do wykończeń natryskowych
03.01.06 Systemy natryskowe rotacyjne
03.01.07 Urządzenia do natrysku elektrostatycznego
03.01.08 Powlekarki kurtynowe
03.01.09 Powlekarki wałkowe
03.01.10 Powlekarki próżniowe
03.01.11 Urządzenia do malowania zanurzeniowego
03.01.12 Systemy zalewające
03.01.13 Systemy powlekania krawędzi
03.01.14 Systemy powlekania bębnowego
03.01.15 Ściany i kabiny natryskowe
03.01.16 Linie do suszenia i utwardzania lakieru
03.01.17 Przenośniki dla instalacji lakierniczych
03.01.18 Urządzenia do przygotowania, dozowania i transportu płynnych materiałów powłokowych (np. lakierów, bejc, itd.)

03.02

Wykańczanie powierzchni materiałami twardymi

03.02.01 Maszyny i urządzenia do malowania proszkowego
03.02.02 Maszyny tynkarskie
03.02.03 Maszyny grawerujące i powlekające do drewna i ścieru drzewnego
03.02.99 Maszyny i urządzenia do powlekania twardymi materiałami powłokowymi; pozostałe
03.03 Maszyny i urządzenia do pyrografii i / lub do znakowania

04 Maszyny i urządzenia techniczne do montażu i pakowania

04.01

Technologia montażu

04.01.01 Linie do przedmontażu elementów meblowych
04.01.02 Stanowisko klejenia szkieletów
04.01.02.01 Stacje nakładania kleju na elementy szkieletów
04.01.02.02 Stacja wstępnego zaciskania
04.01.02.03 Zaciski do szkieletów
04.01.03 Stanowiska montażu końcowego elementów i szkieletów meblowych
04.01.04 Linie montażu końcowego mebli
04.01.05 Stanowiska i linie montażowe okien, drzwi i elementów fasad
04.01.99 Systemy montażowe; pozostałe

04.02

Gwoździarki, zszywarki, wkrętarki

04.02.01 Gwoździarki
04.02.02 Zszywarki i zszywacze
04.02.03 Wkrętarki

04.03

Technologia pakowania

04.03.01 Maszyny pakujące do części meblowych i mebli szkieletowych
04.03.02 Maszyny pakujące do elementów płaskich (elementy podłogowe, panele, itd.)
04.03.03 Maszyny pakujące do płyt, płyt ciętych pod wymiar, itd.
04.03.99 Maszyny pakujące; pozostałe

05 Technologia transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu

05.01

Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów

05.01.01 Terenowe podnośniki widłowe, podnośniki widłowe czołowe i boczne łącznie z urządzeniami pomocniczymi
05.01.03 Stoły podnoszące
05.01.04 Stanowiska układania i pakietowania
05.01.05 Podnośniki próżniowe
05.01.06 Urządzenia podające
05.01.07 Urządzenia odbierające i układające
05.01.08 Stanowiska obracania płyt
05.01.09 Stacje transportowe kątowe
05.01.10 Przenośniki poprzeczne
05.01.11 Przenośniki rewersyjne
05.01.12 Przenośniki rolkowe
05.01.12.01 Przenośniki rolkowe napędzane
05.01.12.02 Przenośniki rolkowe nienapędzane
05.01.13 Przenośniki taśmowe
05.01.14 Przenośniki podwieszane
05.01.15 Wózki transportowe, wózki magazynowe, itd.
05.01.16 Wózki i kontenery do wydawania towaru z magazynu
05.01.17 Stojaki rolkowe
05.01.18 Urządzenia podające do maszyn stolarskich (strugarki, frezarki jednowrzecionowe, itp.)
05.01.90 Technologia przeładunku materiałów specjalnych
05.01.90.01 Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów specjalnych dla pił wzdłużnych optymalizujących
05.01.90.02 Technologie transportu bliskiego i przeładunku materiałów specjalnych dla linii do miniwczepów
05.01.90.03 Specjalistyczne technologie transportu bliskiego dla linii strugarskich
05.01.90.04 Specjalistyczne technologie transportu bliskiego dla linii tnących
05.01.90.20 Specjalistyczne systemy podające do rozdrabniarek, rębaków, itp.
05.01.90.99 Specjalistyczne technologie transportu bliskiego i przeładunku materiałów; pozostałe

05.02

Technologia magazynowania i wydawania materiałów z magazynu

05.02.01 Systemy układania materiałów na regałach
05.02.02 Urządzenia do przechowywania i odbioru materiałów z półek i regałów
05.02.03 Systemy sortowania i wydawania materiałów z magazynu
05.02.04 Systemy składowania i wydawania z magazynu dużych płyt (np. żurawie układające)
05.02.99 Systemy składowania; pozostałe

06 Robotyka

06.01 Roboty przeładowujące, podające, paletujące, itd.
06.02 Roboty łączące i montujące
06.03 Automaty natryskowe, lakierujące, itd.
06.04 Automaty do ciosania (szlifowania, cięcia, itd.)
06.99 Roboty/automaty; pozostałe

10 Maszyny i urządzenia do procesów specjalnych

10.01 Technologia laserowa
10.02 Technologia wysokiej częstotliwości
10.03 Technologia mikrofalowa
10.04 Technologia ultradźwiękowa
10.06 Wygładzanie termiczne
10.07 Cięcie strumieniem wody
10.99 Procesy specjalne; pozostałe

11 Maszyny i urządzenia dla specjalnych grup produktów

11.01

Maszyny i urządzenia stosowane przy konstrukcjach drewnianych i zawierających elementy z drewna konstrukcyjnego

11.01.01 Maszyny i urządzenia do produkcji okien i fasad
11.01.01.01 Centra obróbcze do wzdłużnej i poprzecznej obróbki elementów okiennych
11.01.01.99 Maszyny do produkcji okien i fasad; pozostałe
11.01.02 Maszyny i urządzenia do produkcji drzwi i ram
11.01.03 Maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji drewnianych
11.01.03.01 Linie przycinające
11.01.03.02 Maszyny specjalne ciesielskie i konstrukcyjne
11.01.04 Maszyny i urządzenia stosowane przy budowie domów prefabrykowanych / konstrukcji na bazie ramy drewnianej
11.01.04.01 Stoły montażowe
11.01.04.02 Gwoździarki automatyczne do elementów ściennych
11.01.04.03 Obrabiarki wieloczynnościowe do elementów z drewna konstrukcyjnego
11.01.05 Maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji z drewna laminowanego klejem / ze sklejek laminatów
11.01.06 Maszyny i urządzenia do produkcji podłóg drewnianych / parkietów
11.01.07 Maszyny i urządzenia do produkcji podłóg laminowanych
11.01.08 Maszyny i urządzenia do budowy schodów

11.02

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt z drewna litego

11.03

Maszyny i urządzenia do produkcji mebli o konstrukcji szkieletowej (krzesła, stoły, itd.)

11.04

Maszyny do produkcji i obróbki opakowań drewnianych (palety, skrzynie, itd.)

11.04.01 Maszyny i urządzenia stacjonarne do produkcji palet
11.04.02 Linie do produkcji palet
11.04.03 Maszyny i urządzenia stacjonarne do produkcji opakowań na owoce i warzywa
11.04.04 Linie do produkcji opakowań na owoce i warzywa
11.04.05 Maszyny do produkcji opakowań przemysłowych (skrzynie, itd.)
11.04.06 Maszyny do produkcji bębnów kablowych
11.04.07 Urządzenia do obróbki cieplnej palet i innych drewnianych materiałów opakowaniowych
11.04.08 Urządzenia do fumigacji palet i innych drewnianych materiałów opakowaniowych

11.05

Maszyny i urządzenia do produkcji drzwi meblowych

11.06

Maszyny i urządzenia do produkcji szuflad

11.07

Maszyny i sprzęt do produkcji ram, w tym ram do obrazów

11.07.01 Podwójne piły tarczowe do pochyłych rzazów
11.07.02 Zszywarki i zszywarko-klejarki do montażu ram
11.07.03 Maszyny do łączenia elementów metalowych z okuciami (klamry, elastyczne zakładki, itd.)
11.07.04 Jednogłowicowe frezarki do rowków kątowych
11.07.05 Gilotyny do ukosów
11.07.06 Zautomatyzowane systemy produkcji ram

11.08

Maszyny i urządzenia do produkcji beczek drewnianych

11.99

Maszyny i urządzenia do produktów różnych

11.99.01 Maszyny i urządzenia do produkcji szczotek i pędzli
11.99.02 Maszyny i urządzenia do produkcji ołówków
11.99.03 Maszyny i urządzenia do produkcji drewniaków, podeszew i obcasów drewnianych, kopyt szewskich
11.99.04 Maszyny i urządzenia do produkcji kołków
11.99.05 Maszyny i urządzenia do produkcji słupów, masztów, palisad, płotów drewnianych
11.99.06 Maszyny i urządzenia do produkcji mebli ratanowych
11.99.07 Maszyny i urządzenia do produkcji uchwytów meblowych
11.99.08 Maszyny i urządzenia do produkcji żaluzji i okiennic
11.99.09 Maszyny i urządzenia do produkcji trumien
11.99.10 Maszyny i urządzenia do produkcji płyt szalunkowych
11.99.11 Maszyny i urządzenia do produkcji trzonków do narzędzi rolniczych (do łopat, szufli, motyk, grabi, młotków, kilofów, itd.)
11.99.12 Maszyny i urządzenia do produkcji sprzętu sportowego (kije bilardowe, wiosła, itd.)
11.99.13 Maszyny i urządzenia do produkcji wykałaczek / pałeczek do jedzenia
11.99.14 Maszyny i urządzenia do produkcji zapałek
11.99.15 Maszyny i urządzenia do produkcji wełny drzewnej
11.99.16 Maszyny i urządzenia do produkcji strużyn na ściółkę dla zwierząt
11.99.17 Maszyny i urządzenia do produkcji gontów drewnianych
11.99.18 Maszyny i instalacje do produkcji listew łóżkowych

18 Sprzęt, maszyny i urządzenia pomocnicze; pozostałe

18.02 Urządzenia mieszające
18.03 Systemy ważące
18.04 Stoły stolarskie, stoły warsztatowe
18.05 Zaciski
18.99 Maszyny pomocnicze; pozostałe

19 Przenośne maszyny do obróbki drewna i tworzyw sztucznych

19.01 Przenośne przekrawarki do tworzyw sztucznych
19.02 Przenośne piły otwornice
19.03 Przenośne pilarki taśmowe
19.04 Przenośne pilarki tarczowe
19.05 Przenośne korowarki
19.06 Przenośne strugarki
19.07 Przenośne frezarki
19.08 Przenośne maszyny do obróbki krawędzi
19.09 Przenośne wiertarki
19.10 Przenośne dłutownice łańcuchowe
19.11 Przenośne dłutownice
19.12 Przenośne szlifierki wibracyjne
19.13 Przenośne szlifierki taśmowe
19.14 Przenośne szlifierki tarczowe
19.15 Przenośne gwoździarki
19.16 Przenośne zszywarki
19.17 Przenośne wkrętaki akumulatorowe
19.18 Przenośne klejarki
19.19 Przenośne urządzenia natryskowe (np. pistolety do lakierów / klejów)
19.20 Przenośne urządzenia do klejenia forniru
19.21 Maszyny do szlifowania podłóg warstwowych
19.90 Skrzynki na narzędzia przenośne, przybory itd.
19.99 Przenośne maszyny specjalistyczne

20 Narzędzia i wyposażenie pomocnicze

20.01

Narzędzia skrawające

20.01.01 Ostrza do pilarek taśmowych
20.01.01.01 Ostrza do pilarek taśmowych, w tym do pilarek taśmowych rozdzielczych
20.01.01.02 Ostrza do pilarek wąskotaśmowych
20.01.02 Ostrza do pilarek ramowych
20.01.02.01 Ostrza stalowe do pilarek ramowych
20.01.02.02 Ostrza chromowane do pilarek ramowych
20.01.02.03 Ostrza stellitowe do pilarek ramowych
20.01.02.04 Ostrza HW do pilarek ramowych
20.01.03 Ostrza do pilarek tarczowych
20.01.03.01 Ostrza stalowe do pilarek tarczowych
20.01.03.02 Ostrza stellitowe do pilarek tarczowych
20.01.03.03 Ostrza HW do pilarek tarczowych
20.01.03.04 Ostrza DP do pilarek tarczowych
20.01.04 Systemy rozdrabniające
20.01.04.01 Systemy rozdrabniające z ostrzami HW do kształtowania paneli drewnopochodnych
20.01.04.02 Systemy rozdrabniające z ostrzami DP do kształtowania paneli drewnopochodnych
20.01.04.03 Rozdrabniarki składane z ostrzami HW
20.01.04.04 Rozdrabniarki składane z ostrzami DP
20.01.04.05 Rozdrabniarka do obróbki drewna litego
20.01.05 Głowice podłużne strugarki
20.01.06 Frezy z otworem (frezy i głowice frezarskie)
20.01.06.01 Frezy z otworem stalowe
20.01.06.02 Frezy z otworem, z ostrzami HW / ze stali specjalnej
20.01.06.03 Frezy z otworem, z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna)
20.01.06.04 Frezy z otworem, z ostrzami DP
20.01.07 Frezy trzpieniowe
20.01.07.01 Frezy trzpieniowe do frezarek pionowych
20.01.07.03 Frezy trzpieniowe do urządzeń przenośnych
20.01.07.10 Frezy trzpieniowe stalowe do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych
20.01.07.11 Frezy trzpieniowe z ostrzami HW / ze stali specjalnej do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych
20.01.07.12 Frezy trzpieniowe z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna) do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych
20.01.07.13 Frezy trzpieniowe z ostrzami DP do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych
20.01.07.99 Frezy trzpieniowe; pozostałe
20.01.08 Wiertła do wiercenia maszynowego
20.01.08.01 Wiertła kręte
20.01.08.02 Wiertła przelotowe
20.01.08.03 Wiertła do wiercenia otworów pod kołki
20.01.08.04 Wiertła cylindryczne
20.01.08.05 Wiertła schodkowe
20.01.08.06 Wiertła stożkowe
20.01.08.07 Wiertła drążone całkowite
20.01.09 Systemy narzędzi do produkcji okien i drzwi, w tym frezy do rowków i noże do czopów
20.01.10 Frezy z chwytem stożkowym (frezy i głowice frezarskie)
20.01.10.01 Frezy z chwytem stożkowym stalowe
20.01.10.02 Frezy z chwytem stożkowym, z ostrzami HW / ze stali specjalnej
20.01.10.03 Frezy z chwytem stożkowym, z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna)
20.01.10.04 Frezy z chwytem stożkowym, z ostrzami DP
20.01.50 Obrabiarki; pozostałe
20.01.50.01 Dłutarki oscylacyjne i urządzenia pomocnicze
20.01.50.02 Dłutarki łańcuchowe i urządzenia pomocnicze
20.01.50.03 Narzędzia i urządzenia pomocnicze do cyklinowania
20.01.50.04 Narzędzia obrotowe
20.01.50.05 Łańcuchy do pilarek
20.01.50.06 Tarcze główne do pilarek tarczowych
20.01.90 Narzędzia do pracy z materiałami specjalnymi
20.01.90.01 Narzędzia do pracy ze stopami lekkimi
20.01.90.02 Narzędzia do pracy ze szkłem
20.01.90.03 Narzędzia do pracy z kamieniem
20.01.90.04 Narzędzia do pracy z materiałami mineralnymi
20.01.90.99 Narzędzia do pracy z materiałami specjalnymi; pozostałe

20.02

Noże, noże o obracanym ostrzu, elementy rozdrabniarek, itd.

20.02.01 Noże do frezarek, głowice frezarskie
20.02.02 Noże o obracanym ostrzu
20.02.03 Płyty mocujące, ograniczniki
20.02.04 Noże - półfabrykaty
20.02.05 Elementy rozdrabniarek
20.02.06 Stopy odlewnicze kobaltu, np. stellit
20.02.07 Ostrza do pilarek z elementami węglikowymi
20.02.08 Noże do rozdrabniarek
20.02.09 Noże tarczowe
20.02.10 Noże i łuszczarki do forniru

20.03

Systemy mocowania narzędzi

20.03.01 Systemy mocowania do pilarek tarczowych
20.03.02 Systemy mocowania do głowic frezarskich z otworem
20.03.03 Systemy mocowania do głowic frezarskich z chwytem stożkowym
20.03.04 Systemy mocowania do wierteł

20.04

Systemy pomiaru i kalibracji narzędzi

20.04.01 Instrumenty do pomiaru i kalibracji narzędzi
20.04.02 Przyrządy do pomiaru i kalibracji narzędzi

20.05

Systemy zarządzania narzędziami

20.05.01 Systemy kodowania narzędzi
20.05.02 Oprogramowanie dla systemów zarządzania narzędziami

20.06

Narzędzia do szlifowania i polerowania

20.06.01 Taśmy szlifierskie długie
20.06.02 Taśmy szlifierskie szerokie
20.06.03 Narzędzia polerskie
20.06.04 Tarcze i koła ścierne
20.06.05 Szczotki szlifierskie
20.06.06 Narzędzia do szlifowania profilowego
20.06.99 Narzędzia i materiały szlifierskie; pozostałe

20.07

Urządzenia pomocnicze i części zamienne do obrabiarek (np. kliny mocujące, przekładki, pierścienie prowadzące, przyrządy do ostrzenia)

20.08

Narzędzia ręczne

20.08.01 Piły ręczne
20.08.02 Strugi ręczne
20.08.03 Dłuta, narzędzia obrotowe, narzędzia wycinające, itd.
20.08.04 Młotki
20.08.05 Narzędzia pomiarowe, narzędzia do oznaczania
20.08.99 Narzędzia ręczne; pozostałe

20.09

Zaciski i prowadnice do narzędzi

20.09.01 Napinacze pił, klamry i przekładki pił ramowych
20.09.02 Prowadnice pilarek taśmowych
20.09.03 Prowadnice do pilarek łańcuchowych
20.09.04 Oprawki wrzecion / frezów nasadzanych

21 Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi

21.01

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji obrabiarek

21.01.01 Ostrzarki do pił
21.01.02 Pilniki do ostrzenia pił
21.01.03 Maszyny do ustawiania, kształtowania i wyrównywania pił
21.01.04 Maszyny do lutowania i spawania pił
21.01.05 Maszyny do toczenia i wyrównywania ostrzy pilarek
21.01.06 Maszyny do utwardzania zębów pilarek
21.01.07 Maszyny do cięcia i łączenia ostrzy pił taśmowych
21.01.08 Szlifierki do noży
21.01.08.01 Szlifierki do noży strugających, łuszczących i ścinających
21.01.08.02 Szlifierki do noży do forniru (do cięcia, skrawania, przycinania)
21.01.08.03 Maszyny do ostrzenia wieńców nożowych
21.01.08.90 Systemy mocowania dla szlifierek do noży
21.01.09 Ostrzarki do skrobaków
21.01.10 Ostrzarki do frezów
21.01.11 Ostrzarki do wierteł i frezów
21.01.12 Ostrzarki do narzędzi łańcuchowych
21.01.13 Ostrzarki uniwersalne do narzędzi i frezów
21.01.14 Ostrzarki do narzędzi piłujących, frezujących i strugających z ostrzami węglikowymi
21.01.15 Ostrzarki do narzędzi diamentowych
21.01.50 Maszyny i urządzenia do czyszczenia obrabiarek
21.01.60 Tarcze do ostrzenia narzędzi (z wyjątkiem tarcz diamentowych)
21.01.61 Tarcze diamentowe do ostrzenia narzędzi
21.01.90 Ostrzarki do zastosowań specjalnych
21.01.99 Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji obrabiarek; pozostałe

21.02

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi ręcznych

22 Produkty stanowiące wyposażenie maszyn

22.01

Systemy napędowe

22.01.01 Elektryczne systemy napędowe
22.01.01.01 Silniki elektryczne
22.01.01.03 Silniki przekładniowe
22.01.01.04 Przetwornice częstotliwości
22.01.01.05 Elektroniczne układy napędowe
22.01.01.06 Silniki liniowe / elektrocylindry
22.01.01.99 Elektryczne układy napędowe; pozostałe
22.01.02 Pneumatyczne układy napędowe
22.01.02.02 Podzespoły i urządzenia pneumatyczne
22.01.02.03 Pneumatyczne układy sterowania i regulacji
22.01.03 Hydrauliczne zespoły napędowe
22.01.03.01 Podzespoły i urządzenia hydrauliczne
22.01.03.02 Hydrauliczne układy sterowania i regulacji
22.01.10 Elementy i akcesoria do systemów napędowych
22.01.10.01 Reduktory i regulatory prędkości
22.01.10.02 Sprzęgła i hamulce
22.01.10.03 Łożyska wałeczkowe i precyzyjne
22.01.10.04 Moduły liniowe
22.01.10.99 Elementy i wyposażenie dodatkowe dla systemów suchych; pozostałe
22.01.20 Kompresory

22.02

Urządzenia do obróbki maszynowej

22.02.01 Urządzenia tnące
22.02.02 Urządzenia strugające
22.02.03 Urządzenia formujące / frezujące
22.02.04 Urządzenia do wiercenia
22.02.05 Urządzenia dłutujące
22.02.06 Urządzenia szlifująco-polerujące
22.02.07 Urządzenia natryskowe
22.02.08 Urządzenia klejące
22.02.09 Urządzenia montażowe
22.02.10 Urządzenia o wysokiej częstotliwości i mikrofalowe (np. generatory)
22.02.11 Urządzenia do wymiany narzędzi w obrabiarkach CNC
22.02.12 Mechanizmy krzywkowe i krzywki
22.02.13 Systemy antyelektrostatyczne

22.03

Zaciski i prowadnice do elementów obrabianych

22.03.01 Projektory laserowe, urządzenia wykorzystujące technologię "shadow guiding"                
22.03.02 Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych
22.03.02.01 Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych, pozycjonowane mechanicznie
22.03.02.02 Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych, pozycjonowane komputerowo
22.03.03 Urządzenia mocujące
22.03.04 Systemy odsysania
22.03.04.01 Pompy i podzespoły do systemów odsysania
22.03.04.02 Urządzenia do mocowania przyssawek
22.03.04.03 Centralne systemy odkurzania
22.03.05 Przystawki do łączenia na wczepy
22.03.06 Osadzarki do kołków

22.04

Mechaniczne elementy do obsługi i mocowania maszyn, urządzeń i przenośników (uchwyty, pokrętła, gałki, itd.)

22.05

Materiały eksploatacyjne

22.05.01 Smary
22.05.02 Topniki

22.99

Elementy wyposażenia; pozostałe

22.99.01 Pompy, zawory, rury
22.99.02 Sita drenażowe
22.99.03 Płyty, osłony i elementy z tworzyw sztucznych do pras
22.99.04 Taśmy do pras pracujących w trybie ciągłym
22.99.05 Podgrzewane płyty dociskowe i pręty grzejne
22.99.06 Formy do prasowania i cylindry do produkcji elementów formowanych z wiórów, włókien drzewnych, tworzyw sztucznych lub do powlekania twardymi materiałami powłokowymi
22.99.07 Elementy przenośników
22.99.07.01 Rolki i kółka
22.99.07.02 Taśmy
22.99.07.99 Elementy przenośników; pozostałe
22.99.08 Nieelektroniczne układy i urządzenia sterowania
22.99.09 Centralne systemy smarowania
22.99.10 Wkładki szlifujące do taśm
22.99.11 Filtry, elementy filtrów i wkłady filtrowe
22.99.12 Systemy prowadzenia kabli
22.99.13 Lampy/żarówki UV do utwardzania promieniami UV
22.99.14 Rolki i koła kolczaste do ciągnięcia drewna
22.99.15 Łańcuchy transmisyjne i transportowe

30 Wykorzystanie drewna pozostałego (trociny, wióry, drewno opałowe, kora), wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego

30.01

Przygotowanie, transport i składowanie trocin, wiórów, drewna opałowego, itd.

30.01.01 Rozłupywarki do okrąglaków, drewna opałowego, itd.
30.01.02 Rozdrabniarki
30.01.02.01 Rozdrabniarki stacjonarne
30.01.02.02 Rozdrabniarki przenośne
30.01.03 Rębaki (wolnoobrotowe)
30.01.04 Pilarki do drewna opałowego
30.01.05 Maszyny do pakietowania drewna opałowego
30.01.06 Brykieciarki
30.01.07 Prasy do granulacji drewna
30.01.12 Maszyny zamiatające
30.01.13 Systemy przechowywania i transportu granulatu drzewnego
30.01.14 Dostarczane pod klucz instalacje do produkcji granulatu drzewnego
30.01.15 Suszarki materiałów do produkcji granulatu drzewnego
30.01.16 Suszarki do suszenia paliwa drzewnego
30.01.20 Urządzenia do usuwania wiórów i trocin
30.01.20.01 Systemy do usuwania wiórów I trocin (łącznie z filtrami)
30.01.20.02 Systemy odpylajace
30.01.20.03 Wolnostojące maszyny do usuwania zanieczyszczeń
30.01.20.04 Separatory filtracyjne
30.01.20.06 Odkurzacze przemysłowe
30.01.20.07 Wentylatory
30.01.20.08 Podgrzewacze powietrza
30.01.20.09 Systemy monitorujące koncentrację zalegającego pyłu
30.01.20.10 Specjalistyczne układy kontroli systemów usuwania wiórów i trocin
30.01.20.99 Urządzenia do usuwania wiórów i trocin; pozostałe

30.02

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego

30.02.01 Systemy kotłów z piecami na paliwo drzewne (drewno lite, wióry, trociny, itd.)
30.02.02 Piece do spalania drewna do wytwarzania gorących gazów
30.02.03 Generatory gazu drzewnego
30.02.04 Piece do spalania drewna do wytwarzania energii elektrycznej
30.02.05 Kominy, piece i palniki
30.02.99 Instalacje, układy i urządzenia pomocnicze do wytwarzania energii; pozostałe

31 Oszczędzanie energii, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa i systemy klimatyzacyjne

31.01

Oszczędzanie energii

31.01.01 Instalacje i urządzenia do wtórnego wykorzystania energii
31.01.02 Energooszczędne pneumatyczne systemy przenośnikowe i urządzenia pomocnicze
31.01.99 Instalacje, układy i urządzenia pomocnicze wspomagające oszczędzanie energii; pozostałe

31.02

Technologia bezpieczeństwa

31.03

Ochrona środowiska

31.03.01 Instalacje do oczyszczania wody i płynnych środków chemicznych
31.03.02 Ekologiczne smary i paliwa
31.03.03 Instalacje i urządzenia do oczyszczania wywiewanego powietrza i spalin
31.03.04 Instalacje do spalania produktów chemicznych (lakierów, klejów, folii, itd.)

31.04

Bezpieczeństwo pracy

31.04.01 Urządzenia wyciszające (kabiny dźwiękoszczelne, itd.)
31.04.02 Urządzenia zabezpieczające do maszyn
31.04.03 Odzież i urządzenia ochronne (w tym odzież robocza)

31.05

Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów; ochrona przed wybuchami

31.05.01 Przeciwpożarowe systemy alarmowe
31.05.02 Systemy gaśnicze (gaszenie ognia i iskier)
31.05.03 Instalacje tryskaczowe
31.05.04 Systemy ochrony przed  wybuchami

31.06

Technologie klimatyzacyjne

31.06.01 Urządzenia klimatyzacyjne
31.06.02 Komory klimatyzacyjne
31.06.03 Systemy nawilżania powietrza
31.06.04 Układy pomiarowe i sterujące do urządzeń klimatyzacyjnych

40 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych; systemy pomiarowe, testujące i sterujące

40.01

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych

40.01.01 Systemy sterowania numerycznego
40.01.02 Systemy CAM
40.01.03 Systemy programowania NC
40.01.04 Systemy do identyfikacji i oznaczania komponentów (kody paskowe, itd.)
40.01.05 Systemy przetwarzania obrazu, identyfikacja kolorów, struktur, kontrola powierzchni, pomiar optyczny, itd.
40.01.06 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla specjalistycznych sektorów i dziedzin
40.01.06.01 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla składów drewna i tartaków
40.01.06.02 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla zakładów produkujących fornir
40.01.06.03 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących cięcia i klejenia forniru
40.01.06.04 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących produkcji mebli
40.01.06.05 Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących produkcji paneli drewnopochodnych

40.02

Systemy pomiarowe, testujące i sterujące

40.02.01 Instrumenty do pomiaru elementów obrabianych
40.02.02 Instrumenty do testowania i wykrywania wad materiałowych
40.02.03 Systemy monitoringu produkcji
40.02.04 Wykrywacze metalu i urządzenia do usuwania metalu
40.02.99 Urządzenia pomiarowe i testujące; pozostałe

80 Dostawcy kompletnych instalacji przemysłowych, firmy finansujące i leasingowe

80.01

Wykonawcy generalni odpowiedzialni za dostarczenie kompletnych instalacji

80.01.01 Generalni wykonawcy dla tartaków
80.01.02 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących fornir i sklejkę
80.01.03 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących twarde materiały powłokowe (laminaty, folie, itd.)
80.01.04 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB
80.01.05 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących meble
80.01.06 Generalni wykonawcy dla zakładów obróbki drewna litego
80.01.07 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących drewniane elementy konstrukcyjne (okna, fasady, itd.)
80.01.08 Generalni wykonawcy dla konstrukcji drewnianych i domów z drewna
80.01.09 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących podłogi laminowane
80.01.10 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących parkiety z drewna litego
80.01.11 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących panele
80.01.12 Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących płyty drewniano-cementowe

80.02

Firmy finansujące

80.03

Firmy leasingowe

90 Niezależne oprogramowanie komputerowe (CAD, ERP, planowanie i kontrola produkcji, itd.)

90.01

Niezależne oprogramowanie dla tartaków i składów drewna

90.02

Niezależne oprogramowanie do produkcji forniru i sklejki

90.03

Niezależne oprogramowanie do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

90.04

Niezależne oprogramowanie do obróbki forniru

90.05

Niezależne oprogramowanie do obróbki drewna litego

90.06

Niezależne oprogramowanie dla przemysłu meblowego

90.07

Niezależne oprogramowanie do produkcji okien

90.08

Niezależne oprogramowanie do produkcji konstrukcji drewnianych

90.09

Niezależne oprogramowanie dla branży rzemieślniczej

90.10

Niezależne oprogramowanie do konstrukcji schodów

90.11

Niezależne oprogramowanie do handlu drewnem

90.50

Standardowe oprogramowanie dla przemysłu drzewnego (ERP, zarządzanie materiałami, zarządzanie kadrami, obliczanie kosztów, itd.)

90.99

Niezależne oprogramowanie; pozostałe

95 Niezależne usługi dla przemysłu drzewnego

95.01

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla przemysłu drzewnego

95.01.01 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla tartaków
95.01.02 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla zakładów produkujących fornir i sklejkę
95.01.03 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z produkcją twardych materiałów powłokowych i technologiami laminowania (laminaty, folie, powłoki, itd.)
95.01.04 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z  produkcją płyt wiórowych, pilśniowych i OSB
95.01.05 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla przemysłu meblowego
95.01.06 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z suszeniem i parowaniem drewna litego
95.01.07 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z obróbką drewna litego
95.01.08 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z produkcją okien i fasad
95.01.09 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe z zastosowaniem dla konstrukcji drewnianych
95.01.10 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla branży rzemieślniczej
95.01.11 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z wykańczaniem powierzchni
95.01.12 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z wytwarzaniem energii z paliwa drzewnego i oszczędzaniem energii
95.01.13 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z ochroną środowiska
95.01.14 Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z technologiami bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pracy i pożarowego

95.02

Usługi szkoleniowe

95.03

Konserwacja, naprawy, montaż, demontaż, odnawianie/regeneracja i modernizacja maszyn i instalacji

95.04

Stowarzyszenia

95.05

Organizatorzy targów

95.99

Usługi; pozostałe

 

96 Instytuty badawcze i testujące, instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego (uniwersytety, politechniki, itd.)

96.01

Instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego

96.02

Instytucje badawcze dla przemysłu drzewnego

96.03

Instytucje testujące dla przemysłu drzewnego

 

97 Wydawcy literatury dla przemysłu drzewnego

97.01

Magazyny techniczne dla przemysłu drzewnego

97.02

Czasopisma techniczne dla przemysłu drzewnego

97.03

Książki techniczne dla przemysłu drzewnego

98 Lakiernie

98.01

Drobny sprzęt lakierniczy

98.02

Kabiny lakiernicze

98.03

Linie lakiernicze

98.04

Ściany lakiernicze

98.05

Inne 

99 Kleje dla przemysłu drzewnego

100 Chemikalia

100.01

Barwniki

100.02.

Bejce

100.03

Farby

100.04

Lakiery

100.05

Materiały do renowacji mebli

100.06

Pokosty

100.07

Politury

100.08

Rozpuszczalniki

100.09

Szpachle

100.10

Woski

100.11

Inne 

1. SUROWCE

1.1 Drewno:
1.1.1 Krajowe
1.1.2 Egzotyczne
1.2 Tworzywa drzewne:
1.2.1 Płyta klejona
1.2.2 Płyta wiórowa
1.2.3 Płyta MDF/HDF
1.2.4 Płyta pilśniowa
1.2.5 Sklejki
1.3 Laminaty
1.4 Okleiny i folie
1.5 Papier dekoracyjny
1.6 Obrzeża
1.7 Metal:
1.7.1 Profile
1.8 Szkło
1.9 Tworzywa sztuczne
1.10 Kleje i lakiery
1.11 Inne

2. PÓŁFABRYKATY I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

2.1 Stelaże
2.2 Płyty robocze
2.3 Układy sprężynowe
2.4 Fronty meblowe
2.5 Fryzy
2.6 Listwy
2.7 Drzwi przesuwane
2.8 Profile MDF
2.9 Inne elementy mebli

3. AKCESORIA

3.1 Kółka meblowe
3.2 Nogi meblowe
3.3 Szyny i prowadnice
3.4 Uchwyty
3.5 Zamki meblowe
3.6 Zawiasy meblowe
3.7 Inne mechanizmy meblowe
3.8 Inne okucia meblowe
3.9 Opakowania dla przemysłu meblarskiego
3.10 Oświetlenie do mebli

4. ŁĄCZNIKI

4.1 Wkręty
4.2 Złącza
4.3 Śruby
4.4 Kołki
4.5 Zszywki
4.6 Inne

5. OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA MEBLI

6. PRASA BRANŻOWA

1. AKCESORIA TAPICERSKIE – OKUCIA I ELEMENTY MEBLOWE

1.1 Kółka, rolki, stopki meblowe,
1.2 Formatki sprężynowe Bonell
1.3 Formatki sprężynowe kieszonkowe
1.4 Guziki, gwoździe, pinezki
1.5 Złącza i zawiasy
1.6 Pasy i sznury
1.7 Kedra i biza kaletnicza
1.8 Podnośniki meblowe
1.9 Sprężyny faliste
1.10 Formatki poduszek i inlety
1.11 Zagłówki
1.12 Podkładki filcowe, ślizgacze
1.13 Listwy i elementy ozdobne

2. MATERIAŁY TAPICERSKIE

2.1 Filce
2.2 Maty kokosowe
2.3 Trawa morska
2.4 Włókniny
2.5 Pianki tapicerskie
2.6 Guma gąbczasta i tworzywa piankowe
2.7 Wypełnienia tapicerskie, granulaty
2.8 Kleje tapicerskie
2.9 Nici tapicerskie
2.10 Igły do szycia tapicerki, szpilki, szydła
2.11 Zszywki tapicerskie
2.12 Rzepy i zamki suwakowe

3. STELAŻE TAPICERSKIE

3.1 Elementy stelaży
3.2 Stelaże kompletne (drewniane, metalowe)
3.2.1 Stelaże z funkcją mechaniczną
3.2.2 Stelaże z funkcją elektryczną
3.3 Inne mechanizmy stelaży
3.4 Szkielety foteli typu Finka

4. MASZYNY I SPRZĘT TECHNICZNY

4.1 Maszyny i urządzenia do cięcia
4.1.1 Maszyny i urządzenia do cięcia tkanin
4.1.2 Maszyny i urządzenia do cięcia skór
4.1.3 Maszyny i urządzenia do cięcia i rozdrabniania pianki tapicerskiej
4.1.4 Maszyny do rozkroju innych materiałów tapicerskich
4.2 Noże tapicerskie
4.3 Maszyny do produkcji nici szwalniczych
4.4 Maszyny do druku na tkaninach obiciowych
4.5 Maszyny do szycia
4.6 Praski i zaciskacze do guzików
4.7 Naciągacze do pasów
4.8 Pikownice
4.9 Stoły tapicerskie
4.10 Urządzenia do wypełniania elementów tapicerowanych
4.11 Maszyny do produkcji i gięcia sprężyn
4.12 Pistolety i zszywacze tapicerskie
4.13 Wyciągacze do gwoździ i zszywek
4.14 Pistolety natryskowe, pompy do klejów tapicerskich

5. MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I DZIEWIARSKIEGO

6. MATERIAŁY OBICIOWE

6.1 Tkaniny obiciowe
6.1.1 Tkaniny drukowane
6.2 Skóra
6.3 Ekoskóry, sztuczna skóra
6.4 Tkaniny i powłoki materacowe
6.5 Laminaty
6.6 Tkaniny ogrodowe
6.7 Tkaniny roletowe
6.8 Tkaniny samochodowe
6.9 Powłoki siedzeń
6.10 Akcesoria pielęgnacyjne

7. USŁUGI TAPICERSKIE

8. OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

9. WYDAWNICTWA BRANŻOWE