Organizator:

IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego

Podziel się

11 września 2024 roku, podczas targów DREMA, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie miało miejsce najważniejsze spotkanie branży meblarskiej – IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, które wskazuje kierunki zmian w branży, nadchodzące wyzwania, a także najlepiej dopasowane do nich strategie.

Na Kongresie spotykają się menedżerowie zarówno z czołowych przedsiębiorstw meblarskich, jak i z młodych, dynamicznych firm. Łączy ich zainteresowanie efektywnym rozwijaniem biznesu. W poprzedniej edycji w spotkania wzięło udział ponad 100 osób. Podczas XI Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego, jak co roku, pojawią się ważne i aktualne tematy dla branży meblarskiej. Główne zagadnienia, które mają być poruszone, to:

Sytuacja przemysłu meblarskiego i drzewnego w Polsce – perspektywy na najbliższe lata

Analitycy od dłuższego czasu alarmują o pogarszających się wynikach przemysłów meblarskiego i drzewnego. Słaba koniunktura na naszych tradycyjnych zagranicznych rynkach zbytu (zwłaszcza w Niemczech, dokąd trafia zdecydowana większość polskiej produkcji mebli), odbija się negatywnie na naszym eksporcie. Najnowsze dane wskazują także na spowolnienie konsumpcji mebli na rynku wewnętrznym. Czy można liczyć na poprawę sytuacji w najbliższym czasie? Jakie są perspektywy na kolejne lata? 

Perspektywy zaopatrzenia branży drzewnej w surowiec drzewny: wyzwania i zagrożenia

Zdaniem wielu przedstawicieli przemysłu meblarskiego i drzewnego decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie gospodarki leśnej może oznaczać potencjalnie ogromne, idące w dziesiątki miliardów zł rocznie straty przychodów firm z tych branży a także utratę kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, co najbardziej dotknie najsłabiej uprzemysłowione regiony kraju. Lista wyzwań i zagrożeń dotyczących zaopatrzenia branży drzewnej w surowiec jest bardzo długa.

Jakie korzyści daje certyfikacja gospodarki leśnej przyrodzie, zarządcom lasów, przemysłowi drzewnemu i społeczeństwu?

Wycofywanie się Lasów Państwowych z certyfikacji FSC wywołało w ubiegłym roku popłoch wśród producentów mebli. Efekt tych działań był taki, że polskie drewno w stanie surowym wywożono masowo za granicę, m.in. do Chin. Producenci mebli i papieru drżeli o eksport, bo produktów z drewna bez certyfikatu nie byliby w stanie sprzedawać za granicą. Na szczęście presja przedsiębiorców okazała się skuteczna i rząd zapowiedział powrót certyfikatów FSC. Korzyści z certyfikacji są ogromne i wykraczają daleko poza sferę ekologii.

PR branży meblarskiej i drzewnej

Podczas tego panelu dyskusyjnego wspólnie zastanowimy się, jak zbudować poprawną świadomość znaczenia branży drzewnych wśród społeczeństwa i polityków.

Ogólnopolski Kongres Meblarski jak zawsze będzie też doskonałą okazją do budowania sieci kontaktów i wymiany informacji oraz doświadczeń w bezpośrednich rozmowach kuluarowych. Warto już teraz zaplanować sobie udział w tym obowiązkowym wydarzeniu branżowym. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

------------------------

Więcej informacji i zgłoszenia w biurze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli:

Joanna Gruszczyńska

joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl

tel.: 22 245 19 20