Organizator:

Udział kobiet w sukcesach polskiego meblarstwa systematycznie rośnie

Podziel się

Już 14 września, podczas targów DREMA 2023 w Poznaniu, kobiety związane z branżą drzewno-meblarską spotkają się na corocznym, dedykowanym im wydarzeniu, które organizuje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli i Grupa MTP. W tym roku spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Jak odnosić sukcesy w świecie nowych wyzwań”. O rolę kobiet w sektorze meblarskim i szczegółach planowanego wykładu, organizatorzy zapytali prof. dr hab. Ewą Ratajczak, jedną z prelegentek nachodzącej edycji wydarzenia.

 

Obserwuje Pani Profesor od lat sektor meblarski. Jak w tej branży radzą sobie kobiety?

dr hab. Ewa Ratajczak: Niestety do tej pory nie ma kompleksowych analiz i badań na temat znaczenia kobiet w rozwoju meblarstwa. Z moich obserwacji wynika jednak, że udział kobiet w sukcesach osiąganych przez polskie meblarstwo powoli, ale systematycznie, rośnie. Utalentowane, ambitne, zdeterminowane i zaradne kobiety są coraz bardziej widoczne w wielu obszarach meblarstwa i jego otoczeniu. Dzieje się tak w wielu krajach i wielu dziedzinach. Ostatnio mówi się nawet o zjawisku womenomics (women+economics) oznaczającym „wchodzenie kobiet do gry”. Niestety jednak choć rola kobiet w życiu gospodarczym, również w meblarstwie, jest niewątpliwie znacząca, to niewiele zmieniło się pod względem obejmowania przez nie najwyższych stanowisk. Owszem, wiele jest kobiet - a niekiedy nawet dominują - w działach kadr, księgowości, w polityce jakości, marketingu, a nawet projektowaniu. Nie jest to jednak top management. Myślę, że częściowo jest to efekt stereotypów dotyczących cech przypisywanych kobietom, takich jak wielozadaniowość, empatia, komunikatywność czy umiejętność pracy zespołowej, ale niestety również – braku wiary kobiet we własne siły i odwagi w podejmowaniu ryzyka.

Należy dodać, że proces zauważalnych pozytywnych zmian został niedawno drastycznie przerwany przez pandemię Covid-19 i zwiększoną presję oczekiwań wobec kobiet w tej trudnej sytuacji. To na ogół na kobiety spadła większość obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i ich nauką w domu, czy opieką nad starszym pokoleniem. Ale jednocześnie niektóre z nich wykorzystały ten czas na podnoszenie posiadanych umiejętności lub zdobywanie nowych, dzięki godzeniu pracy zdalnej i rosnącej ofercie atrakcyjnych szkoleń online. 

Niestety na zarysowujący się powoli trend do poprawy sytuacji ostatnio wpływają kolejne negatywne czynniki i wyzwania, takie jak inflacja i pogarszanie się ekonomicznych podstaw życia gospodarstw domowych,  problemy energetyczne i surowcowe, czy niepewność sytuacji geopolitycznej, w tym skutki wojny z Ukrainą. Te ostatnie spowodowały cięcie kosztów przez przedsiębiorstwa i ograniczanie zatrudnienia. Często pierwszymi ofiarami tego procesu stawały się kobiety.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się stosunek do kobiet w środowisku meblarskim?

dr hab. Ewa Ratajczak: Jak już wspomniałam, niestety niewiele jest analiz czy badań na temat roli kobiet w meblarstwie i zachodzących zmianach w tym zakresie. Pełnego obrazu sytuacji nie dają też oficjalne statystyki i raporty, bo na ogół są wycinkowe i obejmują krótkie okresy.

Generalnie można jednak stwierdzić, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w tej dziedzinie wytwórczości. Nie zawsze doceniany jest też ich wkład w rozwój i sukcesy meblarstwa. Warto sobie uświadomić, że spośród około 180 tys. zatrudnionych w krajowym przemyśle meblarskim około 1/3 to kobiety; co zaskakujące, nadal ich wynagrodzenie na tych samych stanowiskach pracy co mężczyźni jest o ok. 10% niższe.

Tego negatywnego zjawiska kobiety nie są w stanie pokonać same. Ważna jest tu rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwami w świadomym wspieraniu kobiet w rozwoju ich karier zawodowych. Trzeba przy tym nie tylko doceniać różnice, ale też aktywnie ich poszukiwać, co daje korzyści i sprzyja rozwojowi firm. Jednocześnie warto zachęcać kobiety do samorozwoju i obejmowania najwyższych stanowisk managerskich i strategicznych. Nie powinno się bowiem marnować wielkiego potencjału kobiet, które są tak samo utalentowane jak mężczyźni, a na ogół swoje sukcesy osiągają zdwojonym wysiłkiem.

Czy może nam Pani Profesor zdradzić, o czym będzie Pani wykład na wrześniowym spotkaniu?

dr hab. Ewa Ratajczak: Lejtmotywem mojego wystąpienia będzie hasło: sukces branży sumą sukcesów indywidualnych.  Chciałabym podkreślić, że światowy sukces polskiego meblarstwa to rezultat wysiłku i osiągnięć wszystkich zaangażowanych w rozwój tej branży, w tym oczywiście aktywności kobiet. Na tle światowego i europejskiego rankingu polskiego meblarstwa wśród producentów i eksporterów, wskażę specyfikę i wyjątkowy charakter meblarstwa jako dziedziny wytwórczości oraz ważniejsze megawyzwania stojące przed meblarstwem we współczesnym świecie. W procesie ich pokonywania zwrócę uwagę na rolę kobiet - nie tylko po stronie produkcji mebli (producentki, projektantki), ale ich ogromny wpływ na kreowanie dobrych praktyk konsumpcyjnych. To niezwykle istotne wobec zagrożeń wynikających z degradacji środowiska naturalnego i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Dla pokonania czekających nas wyzwań potrzebne są sukcesy, dlatego zdefiniuję co może być sukcesem i co sprzyja jego osiągnięciu.

Dziękujemy bardzo za wywiad i zapraszamy serdecznie wszystkie panie z branży do udziału w tym ciekawie zapowiadającym się wydarzeniu!

IV Spotkanie kobiet związanych z branżą meblarską „Jak odnosić sukcesy w świecie nowych wyzwań” odbędzie się podczas targów DREMA: 14 września 2023 r., w godzinach. 11:00 - 14:30. 

Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można przesyłać do 8 września na poniższy adres mailowy (wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa): Paulina Świeżek, Asystentka Biura OIGPM: paulina.swiezek@oigpm.org.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (konieczność posiadania biletu wstępu na targi DREMA) decyduje kolejność zgłoszeń.