Organizator:

„Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach” - KOOPDREW 2023

Podziel się

X Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023 to już dziesiąta - jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. W tym roku podjęte zostaną tematy związane z szansami i zagrożeniami dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach. Polscy i zagraniczni eksperci przedstawią, w jaki sposób radzą sobie z obecnymi wyzwaniami i jak przygotowują rozwiązania chroniące rodzime firmy.

 

KOOPDREW skierowany jest do profesjonalistów, przedsiębiorców drzewnych z Polski i z zagranicy. Każdego roku w kongresie bierze udział szerokie grono uczestników związanych z przemysłem drzewnym m.in. przedstawicieli zakładów, ekspertów, specjalistów. Organizatorzy chcą poruszyć istotne tematy dla tej branży, co z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. 

 

X Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023

„Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach”

 

Część pierwsza: Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych

  • Nowoczesne metody sprzedaży drewna oraz metody pomiarowe – case study - Per Hedberg, Virkesborsen, Szwecja
  • Trendy mechanizacji w fińskich firmach drzewnych - Simo-Pekka Kivioja, Kivioja Engineering Oy, Finlandia
  • Efektywna robotyzacja i jej możliwości – Mateusz Amroziński, FANUC

 

Część druga: Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy.

  • Bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce - Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA

Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach – uczestnicy panelu skoncentrują się na analizie perspektyw oraz wyzwań, jakie obecnie i w nadchodzących latach stoją przed sektorem leśno-drzewnym.

Paneliści podejmą się próby wskazania perspektyw oraz wyzwań, z którymi w najbliższych latach wpłyną na sektor leśno-drzewny. Rozważane będą czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany w trendach konsumenckich, regulacje środowiskowe (szczególnie Unii Europejskiej), innowacje technologiczne oraz globalne wyzwania związane z zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi. Dyskusja będzie miała na celu lepsze zrozumienie perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, identyfikację kluczowych czynników wpływających na jego sukces lub niepowodzenie oraz poszukiwanie strategii umożliwiających wykorzystanie korzyści i minimalizację ryzyka w obliczu zmieniającego się otoczenia gospodarczego i ekologicznego. W obecnych realiach gospodarczych i ekologicznych, to zrozumienie perspektyw i wyzwań sektora leśno-drzewnego jest kluczowe dla osiągnięcia trwałego rozwoju i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.


Uczestnicy: Andrzej Kundzewicz, Janusz Dawidziuk,
Moderator Małgorzata Wnorowska

 

Część trzecia: Polsko – Ukraińskie forum przemysłu drzewnego.


Obecnie tocząca się tragiczna wojna na Ukrainie powoduje wiele strat i problemów dla branży drzewnej. Niewątpliwie jest to wyjątkowo trudny okres, który stanowi wyzwanie zarówno dla ukraińskich jak i międzynarodowych przedsiębiorców działających w tym sektorze. Dla Polski, ukraińskie firmy drzewne odgrywały od zawsze znaczącą rolę jako jedni z kluczowych partnerów gospodarczych.

Obecna sytuacja na Ukrainie skutkuje ograniczeniem produkcji, transportu i handlu. To nie tylko wpływa na przepływ towarów, ale również niesie ze sobą trudności logistyczne, prawne oraz ekonomiczne. W kontekście tych wyzwań istnieje potrzeba dokładnej analizy wpływu wojny na ukraiński sektor drzewny oraz na partnerów zagranicznych, takich jak Polska.

Wysokie znaczenie ma monitorowanie bieżącej sytuacji oraz prognozowanie przyszłych scenariuszy dla sektora drzewnego na Ukrainie. Obejmuje to zrozumienie skutków wojny dla łańcucha dostaw, cen surowców drzewnych, jak i ogólnej kondycji rynku. Bez wątpienia istnieje także potrzeba zidentyfikowania ewentualnych obszarów wsparcia oraz możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do stabilizacji i odbudowy ukraińskiego sektora drzewnego po ustaniu konfliktu.

Wszelkie działania podejmowane w tej kwestii powinny być ukierunkowane na ochronę interesów handlowych wszystkich stron, długofalową stabilizację oraz pomoc w przywracaniu normalności w gospodarce ukraińskiej. W międzynarodowym kontekście, zagadnienie to staje się również elementem większego dyskursu dotyczącego pokoju, współpracy i odbudowy w regionie.

Uczestnicy: Ukraińska Giełda Energii – głównej platformy sprzedaży drewna okrągłego w Ukrainie; Lasy Państwowe Ukrainy – całkowicie nowa instytucja państwowa, mająca pod swoja kontrolą lasy w Ukrainie, przedstawiciele ukraińskich stowarzyszeń przemysłu drzewnego; Jadwiga Emilewicz, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej; Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 

Termin i miejsce: 11.09.2023r. Poznań, Hotel Andersia

Organizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Partnerzy wydarzenia: Bank Pekao S.A., Fanuc Polska, Targi Drema2023

Współpraca przy projekcie: Powermeetings

Koszt uczestnictwa:

  • 700,00 zł + VAT/za osobę
  • 600,00 zł + VAT/za osobę – opłata dla członków PIGPD

 

Zgłoszenia: koopdrew@pigpd.pl

Formularz zgłoszenia: KOOPDREW-2023-zgloszenie z RODO

 

Program do pobrania: Program KOOPDREW 2023