Organizator:

Ruszyła globalna kampania "Tydzień lasów FSC"

Podziel się

Tydzień Lasów to kampania zainicjowana przez Forest Stewardship Council, która podkreśla korzyści zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska. W polskiej edycji akcji, która w tym roku odbywa się w dniach 23-29 września, udział zadeklarowało już ponad 100 firm – posiadaczy licencji FSC, a chętnych cały czas przybywa. Poprzez liczne akcje komunikacyjne i aktywności uczestnicy wspólnie z FSC będą budować świadomość społeczną w zakresie znaczenia lasów dla ludzi i planety.

Globalna akcja Tydzień Lasów FSC w tym roku przebiega pod hasłem „Zaufaj sile lasu”. Lasy rzeczywiście mają moc, bo zapewniają nie tylko naturalny i wszechstronny surowiec do celów gospodarczych, ale też filtrują powietrze, oczyszczają wodę, zapobiegają erozji gleby, zapewniając jednocześnie dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Same drzewa natomiast, które doskonale magazynują CO2, przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu.

– Świat potrzebuje lasów – bez nich nie wyobrażamy sobie życia na Ziemi. W lasach mieszka około dwóch trzecich znanych nam lądowych gatunków zwierząt i roślin, co czyni je jednym z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na naszej planecie. Kampania podkreśla wartość terenów leśnych dla nas wszystkich i to, w jaki sposób wybór certyfikowanych produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł może pomóc w tworzeniu odpornych na zmiany lasów dla przyszłych pokoleń – mówi Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Kampania, która w latach 2018-2021 odbywała się pod nazwą Piątek FSC, została wydłużona do całego tygodnia. Akcja ma na celu zainspirowanie przedsiębiorców i konsumentów do podejmowania proekologicznych działań, w tym m.in. poprzez wybór certyfikowanych produktów. Certyfikacja stanowi potwierdzenie, że surowiec został pozyskany z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem środowiska i praw lokalnych społeczności.

– Poprzez udział w akcji nasi partnerzy budują markę swojej organizacji, która dba o odpowiedzialny rozwój i troszczy się o planetę. Do chwili obecnej zgłosiło się już ponad 100 firm, czyli o ok. 20% więcej niż w roku ubiegłym, co pokazuje, że takie inicjatywy są potrzebne i wartościowe. Podejmowane wspólnie z partnerami działania przyczyniają się też do budowania społecznej świadomości ekologicznej, pokazując, jak codzienne wybory i zachowania każdego z nas mogą mieć wpływ na ochronę lasów – dodaje Karolina Tymorek.

Co roku w kampanię angażują się przedsiębiorcy i inne organizacje – posiadacze licencji FSC. Są wśród nich małe firmy rodzinne, a także duże sieci handlowe, reprezentujące szereg rozmaitych branż, w tym te wprost powiązane z surowcem drzewnym, takie jak meblarstwo, papiernictwo, opakowania, wydawnictwa, produkty spożywcze, materiały budowlane, telekomunikacja, a nawet zabawki. W zakres działań promujących kampanię wchodzą aktywności proekologiczne angażujące nie tylko pracowników, ale także lokalne społeczności i konsumentów – odbiorców produktów pochodzących z lasów.

– Tydzień Lasów FSC oferuje możliwość zaangażowania się na wiele sposobów. Wśród nich mogą znaleźć się takie działania jak wspólne akcje sadzenia drzew, leśne spacery przyrodnicze z przewodnikiem połączone z warsztatami edukacyjnymi, akcje sprzątania lasów, konkursy sztuki wykonanej z produktów pochodzenia leśnego i związane z tym instalacje, konkursy fotograficzne, a także programy partnerskie z udziałem lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnych organizacji społecznych – podpowiada Karolina Tymorek.

By wesprzeć komunikacyjnie uczestników akcji, FSC przygotowało i udostępniło materiały zachęcające do dbania o lasy i dzielenia się wiedzą z innymi. Uczestnicy mają do dyspozycji zestaw gotowych materiałów informacyjno-edukacyjnych, które będzie można umieszczać w swoich biurach lub sklepach, a także publikować w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i w intranecie. Partnerzy zachęcani ponadto będą do organizowania poświęconych tematyce leśnej webinariów i spotkań stacjonarnych, podczas których możliwe będzie poszerzanie wiedzy o znaczeniu zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Pomogą w tym też przygotowane dla chętnych niezwykle popularne quizy i konkursy.

Tydzień Lasów FSC to znakomita okazja dla firm, aby dotrzeć z przekazem o swoim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju do szerokiego grona konsumentów. Podejmując proste, a jednocześnie czytelne działania, firmy i ich pracownicy mogą wspierać rozwój lasów, które przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu, chronią bioróżnorodność i poprawiają byt lokalnych społeczności.

Tegoroczny Tydzień Lasów FSC odbędzie się w dniach 23-29 września. Więcej informacji znajduje się na stronie https://pl.fsc.org/pl-pl, a materiały publikowane będą także na profilach społecznościowych organizacji: https://www.facebook.com/FSCPolska oraz https://www.linkedin.com/company/fsc-polska/.

 

źródło: https://gpd24.pl/