Organizator:

Rusza program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cykl konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców

Podziel się

11 października br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili założenia pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cyklu konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców. W trakcie spotkania ogłoszono nabór wniosków do pilotażu – wnioski będzie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z
branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.


Polska liderem na rynku


– Polska jest liderem na europejskim i światowym rynku meblarskim. Zgodnie z danymi GUS
poprzedni rok był rekordowy pod względem produkcji mebli, która osiągnęła wartość blisko 56
miliardów złotych. Nasz kraj jest największym eksporterem mebli w Europie i drugim największym
eksporterem mebli na świecie pod względem wartości eksportowanych produktów. Jednocześnie
branża meblarska jest jedną z najsłabiej zrobotyzowanych branż w Polsce, dlatego postanowiliśmy
objąć ją szczególnym wsparciem i umożliwić części przedsiębiorcom dynamiczny rozwój oparty o
automatyzację – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Robogrant

– W 2021 r. polscy eksporterzy zrealizowali 19,2% wartości unijnego eksportu mebli. Utrzymanie
konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację
technologiczną. Oznacza to, że przemysł meblarski jest idealną branżą do wdrożenia pilotażu Robogrant.

Grant mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Małe i średnie firmy, produkujące meble i
mające siedzibę na terytorium Polski, mogą otrzymać wsparcie sięgające 85% wydatków
kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł. Co znaczy, że jedna firma może
otrzymać nawet 850 tys. zł dofinansowania – powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP.
Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota
przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i
prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do
działalności operacyjnej.


Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich
zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Okres
realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.


Nabór wniosków


Wnioski w pilotażu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim
dniu naboru do godz. 16:00). Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w
naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania
wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.


Ulga na robotyzację


Warto przypomnieć, że działaniem skierowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce jest także –
funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. – ulga na robotyzację. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie
od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku
podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie
nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.


Cykl konferencji


Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości poinformowali także o planowanych na listopad i grudzień wideokonferencjach,
w trakcie których poruszane będą tematy nowych rozwiązań i regulacji prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejna edycja cyklu konferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” będzie obejmowała 10 spotkań,
a w jej trakcie zaproszeni eksperci będą prezentowali m.in. informacje o:
• uldze na robotyzację, a także innych ulgach wprowadzonych dla firm od stycznia tego roku;
• polityce zakupowej państwa na lata 2022-2025;
• pokonywaniu trudności wywołanych zakłóceniami/zerwaniem łańcuchów dostaw w Polsce
w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.
Szczegóły dotyczące terminów i tematyki poszczególnych spotkań można znaleźć na stronie:
www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu.