Organizator:

Rozpoczynamy akcję #LAS DREMY

Podziel się

Rok 2023 to wyzwanie dla wszystkich przedstawicieli branży drzewnej. Trwający kryzys związany z dostępnością surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych stanowi jeden z głównych problemów dla przedsiębiorstw i otoczenia instytucjonalnego. 

 

W trosce o naszą wspólną przyszłość, chcemy w sposób symboliczny zainicjować działania sprzyjające zabezpieczeniu zasobów drewna oraz stworzeniu publicznej debaty na temat zrównoważonej polityki, opartej o wartości ekologiczne i szacunek do środowiska naturalnego.  

Myślimy odpowiedzialnie i odpowiadamy na potrzeby branży, dlatego podczas tegorocznych targów DREMA rozpoczynamy akcję zatytułowaną LAS DREMY. 

Projekt zakłada współpracę przy zalesianiu terenów Wielkopolski, które uległy zniszczeniom w wyniku klęsk żywiołowych.  

 

NA DOBRY POCZĄTEK

Gościom obecnym na tegorocznych targach DREMA będą rozdawane ołówki, zawierające nasiona świerku. Z ołówków, po zużyciu wkładu i umieszczeniu w ziemi, zaczną wyrastać prawdziwe drzewa. 

Szczegółowe instrukcje znajdują się na opakowaniu ołówka. 

 

#lasdremy

 

TRWAŁY REZULTAT WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ 

W kolejnych etapach akcji będziemy organizować zbiórkę na realizację projektu zasadzania lasów, nawiążemy współprace z odpowiednimi instytucjami, a także przeprowadzimy panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. 

Jako przedstawiciele branży przemysłu drzewnego i organizatorzy najważniejszego spotkania dla profesjonalistów z tego sektora czujemy się w obowiązku zadbać o naturalne środowisko, z którego czerpiemy tak cenne zasoby.

 

Zadbajmy RAZEM o naszą wspólną przyszłość!