Organizator:

Raport 2021 Polskie Meble Outlook już dostępny!

Podziel się

Według szacunków B+R Studio wartość eksportu mebli w 2020 roku wyniesie 11,1 mld euro, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do roku 2019. Jednakże po przeliczeniu na złotówki wartość ta wyniesie 49,8 mld złotych i jest to o 3% więcej niż w ubiegłym roku. Taki stan rzeczy wynika z dużo słabszej pozycji złotówki względem euro w 2020 roku.

W obliczu pandemii Covid-19, rok 2020 był bez wątpienia dla branży meblarskiej dynamiczny i nieprzewidywalny. Zapisze się po raz pierwszy od kilkunastu lat negatywnie na kartach historii naszej branży. Wprowadzone obostrzenia i „lockdown” wiosną i jesienią br. skutkują problemami polskich producentów mebli, lecz pomimo powyższego udało się im przetrwać, jak i odrobić większość poniesionych strat.

W najnowszym wydaniu raportu „Polskie Meble Outlook 2021” opracowanym przez B+R Studio Tomasz Wiktorski analitycy potwierdzają tę tezę na własnych badaniach oraz szacunkach na podstawie oficjalnych danych. Według szacunków B+R Studio wartość eksportu mebli w 2020 roku wyniesie 11,1 mld euro, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do roku 2019. Jednakże po przeliczeniu na złotówki wartość ta wyniesie 49,8 mld złotych i jest to o 3% więcej niż w ubiegłym roku. Taki stan rzeczy wynika z dużo słabszej pozycji złotówki względem euro w 2020 roku.


Od wielu lat głównym odbiorcą polskich mebli pozostają Niemcy. Na drugim miejscu plasują się Czechy, a kolejne miejsca zajmują kolejno Wielka Brytania, Francja oraz Holandia. Podczas analizy miejsc w rankingu głównych odbiorców mebli z Polski należy zwrócić uwagę na Węgry, które w 2016 roku były na 15 miejscu i awansowały w 2020 roku na miejsce 9. W 2020 roku w porównaniu do 2016 Hiszpania spadła o 6 miejsc, z kolei Chiny i Włochy spadły odpowiednio o 4 i 3 miejsca.

Prognozowany wynik dotyczący produkcji sprzedanej mebli do ostatniej chwili wzbudzał wątpliwości. Biorąc pod uwagę wprowadzenie zakazu handlu w listopadzie przyjęto, że dwa ostatnie miesiące w b.r. będą słabsze i branża meblarska może zakończyć ten rok z poziomem produkcji sprzedanej mebli zbliżonym do roku 2019. Podsumowując należy stwierdzić, że w mijającym roku 2020, pomimo panującej pandemii, branża meblarska osiągnie przyzwoite wyniki.

Po więcej kompleksowej wiedzy na temat zmieniającej się branży meblarskiej w Polsce zapraszamy do lektury raportu „Polskie Meble Outlook 2021”.

* źródło: http://brstudio.eu/

W celu nabycia raportu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z p. Mileną Dorozińską: milena.dorozinska@brstudio.eu