Organizator:

Prognoza eksportu mebli 2021 - raport B+R Studio

Podziel się

Najnowsza prognoza eksportu mebli 2021 przygotowana przez B+R Studio przewiduje wzrost o aż 20 procent. . Raport zostanie zaprezentowany 14 grudnia 2021 podczas webinaru "Perspektywy rozwoju eksportu na rynek USA".

Raport "Prognoza eksportu mebli 2021" powstał na podstawie:

  • zebranych danych cząstkowych z pierwszego półrocza,
  • danych o dynamice produkcji
  • autorskich modeli matematycznych prognozowania rynku opracowanych przez B+R Studio

W ubiegłorocznej prognozie eksportu wartość obliczona przez B+R Studio tj. 11 mld 159 mln euro różniła się od ostatecznych danych Eurostatu (11 mld 50 mln euro) o zaledwie 0,89%.

20 procent wzrostu eksportu polskich mebli w 2021 roku to wynik, lepszy od spodziewanego. B+R Studio trafnie przewidziało kierunek zmian, a na pierwotnie prognozowany wzrost na poziomie 8 procent nałożyły się dwa dodatkowe czynniki:

  • inflacja
  • zwiększony popyt klientów europejskich i północnoamerykańskich wynikający z trudności w pozyskaniu mebli z Dalekiego Wschodu.

Raport "Prognoza eksportu mebli 2021" jest w tym roku rozbudowany względem poprzednich edycji. Zawiera nie tylko wartości eksportu mebli ogółem i według krajów, ale również wolumeny i dynamiki zmian w poszczególnych grupach. Dodatkowo pokazuje strukturę eksportu według grup mebli do 10 największych odbiorców oraz ranking wraz z dynamiką aż 100 krajów.

CENNIK RAPORTU WYCIĄG Z RAPORTU

Raport zostanie zaprezentowany 14 grudnia 2021 podczas webinarium poświęconego perspektywom rozwoju eksportu mebli na rynek USA. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale link do spotkania na zoomie zostanie udostępniony tylko osobom zarejestrowanym. Zgłoszenia udziału można kierować do:

Spotkanie poprowadzi Michał Strzelecki, OIGPM oraz Tomasz Wiktorski i Mateusz Strzelczyk, B+R Studio.

Agenda spotkania:

12.00-12.05 – Przywitanie gości

12.05-12.20 - Prezentacja raportu "Prognoza Eksportu Mebli 2021"

12.20-13.00 - Eksport do USA i nowa oferta wystawiennicza na targach w High Point

13.00-13.20 - Prezentacja wyników inflacji meblarskiej na podstawie badania "Wskaźnik Cen Mebli"

13:20-13:40 - Pytania i dyskusja