Organizator:

Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce [raport]

Podziel się

Producenci materiałów drewnopochodnych pozytywnie oceniają rok 2018. W ujęciu ilościowym wyprodukowane płyty wiórowej, Polska zajmuje drugie miejsce w Europie zaraz po Niemczech. Z danych Eurostat wynika, że Polska pod względem wartościowym piastowała w 2018 roku szóste miejsce z udziałem nieco poniżej 10% w wartości całkowitej produkcji krajów unijnych.

Dane zawarte w raporcie „Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce 2019” dotyczą m.in.:

  • struktury popytowej według branż na płyty,
  • głównych producentów płyt w Polsce,
  • sieci dystrybucji płyt w Polsce,
  • produkcji płyty wiórowej w Polsce i innych krajach unijnych,
  • produkcji płyty pilśniowej w Polsce i innych krajach unijnych,
  • wymiany handlowej (eksport i import) płyt według ich rodzaju.

>> POBIERZ RAPORT

 

źródło: B+R Studio