Organizator:

Pracownik na wagę złota [raport]

Podziel się

Specjaliści z firm Peter Cook Consulting oraz B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego na podstawie badań przygotowali raport prezentujący sytuację i obraz zmian rynku pracowniczego w sektorze meblarskim.

Nie tylko branża meblarska stoi obecnie przed szczególnymi wyzwaniami, które są efektem mega trendu demograficznego. Zmiany na rynku istotnie wpływają na konkurencyjność produkcji oraz nieodwracalnie zmieniają modele biznesowe. Problemem, z którym zmagają się przedsiębiorcy, jest nie tylko brak ludzi do pracy, ale również brak kadr o odpowiednich kwalifikacjach, niska efektywność zespołów czy duża rotacja pracowników, którym nie odpowiada system pracy dobrze funkcjonujący jeszcze 15–20 lat temu. Analizując obiektywne dane branży meblarskiej i biorąc pod uwagę przemiany gospodarcze, można stwierdzić, że prawdopodobnie liczba pracujących w meblarstwie już się istotnie nie zwiększy. W perspektywie 10 lat grono osób w wieku produkcyjnym w Polsce skurczy się o blisko 7%, a liczba pracujących w meblarstwie zostanie ograniczona jeszcze bardziej. Tym samym już dziś znacząco wzrasta znaczenie innych niż wynagrodzenie narzędzi motywacyjnych oraz rola kompetencji managerów do utrzymania i poprawy efektywności zespołów.

Na zlecenie firmy Peter Cook Consulting przeprowadzono badania w celu dokładnego poznania sytuacji i obrazu zmian rynku pracowniczego. Dzięki badaniom został przygotowany raport prezentujący zweryfikowane strategie oraz rekomendowane narzędzia służące rozwiązywaniu obecnych problemów i przygotowaniu planów rozwojowych opartych o efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

 

>> POBIERZ RAPORT <<

 

źródło: www.brstudio.eu