Organizator:

PIGPD – razem skuteczniej

Podziel się

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego jako cel stawia sobie reprezentowanie wspólnych interesów całej branży drzewnej oraz popularyzację drewna jako surowca, którego zastosowanie jest niezwykle szerokie. Aktywność Izby ukierunkowana jest na wspomaganie działalności firm członkowskich, czemu służą targi, spotkania, szkolenia, wyjazdowe misje handlowe, działania promocyjne itp.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego w branży drzewnej. Istnieje od 1992 r. i zrzesza blisko 160 członków. Większość z nich to przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych w kraju, jak i małe oraz średnie firmy.

PIGPD mocno angażuje się w działaność targową - od wielu lat wspiera inicjatywy Grupy MTP i jest stałym wystawcą na Targach Maszyn i Narzędzi Do Obróbki Drewna DremaSilesia w Sosnowcu oraz na Międzynarodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, współorganizując Pawilon Promocji Drewna, strefę Drema Design, strefę Dom Drewniany czy przygotowując Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW wraz z spotkaniami kooperacyjnymi B2B.

 

Misją PIGPD jest aktywne wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu drzewnego, integracji producentów i współpracy między nimi. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego reprezentuje interesy przedstawicieli polskiego przemysłu drzewnego.  Izba dba o właściwe zapisy prawne, organizuje wyjazdy branżowe w Polsce i za granicą, przygotowuje wystąpienia podczas targów branżowych oraz specjalistycznych konferencji. PIGPD we współpracy z autorytetami z branży drzewnej wydaje branżowe publikacje (Vademecum przetarcia drewna okrągłego – 2019 r, Magazyn Rynek Drzewny – 2005-2015, Kalendarz Przemysłu Drzewnego) – zawierają one informacje merytoryczne dot. specyfiki branży, mechanizmy działania firm, zasad sprzedaży drewna, prezentujące najnowsze rozwiązania stosowane w  przemyśle drzewnym czy aktualne dane.

Polski przemysł drzewny jest jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz jednym z największych zbiorowych pracodawców. Jego bazę surowcową stanowią zasoby polskich lasów, których stan i rozwój zależy od dochodów, jakie przynosi sprzedaż drewna okrągłego kilku tysiącom przedsiębiorstw przetwórczych. Co ważne - drewno jest surowcem odnawialnym, a jego szerokie wykorzystywanie wpisuje się w ekologiczną politykę i Polski i całej Unii Europejskiej.

Utrzymanie dynamiki rozwoju bazującego na nim przemysłu wymaga szeregu działań wspierających - poczynając od tych, które zapewnić mają stabilność jego zaopatrzenia w drewno, przez wspomagające wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, po takie, które pomagają w sprzedaży produktów i zdobywaniu rynków.