Organizator:

PARP Patronem Honorowym Targów DREMA 2020

Podziel się

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła Patronat Honorowy nad XXXVI edycją Międzynarodowych Targów Narzędzi, Maszyn i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) objęła Patronat Honorowy nad Tagami DREMA 2020. PARP jest agencją rządową podległą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.parp.gov.pl/ oraz na prelekcję PARP-u, która odbędzie się podczas Targów DREMA, w dniu 17 września.