Organizator:

Odbudowa Ukrainy, bieżąca i przyszła perspektywa biznesowa dla polskich przedsiębiorstw

Podziel się

Odbudowa Ukrainy będzie jednym z największych wyzwań finansowych dla Europy, ale również szansą na międzynarodową współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Ukraina położona jest w pobliżu europejskich ośrodków przemysłowych, ma dostęp do morskich szlaków komunikacyjnych umożliwiających prowadzenie wymiany handlowej z dużymi rynkami europejskimi. Według szacunków odbudowa tego kraju będzie kosztować do nawet 800 mld dolarów. Tak niezbędne działania obejmujące roboty budowlane, usługi i dostawy stanowią szansę dla polskich firm.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wraz z Kancelarią Kochański & Partners ma przyjemność zaprosić na webinar pt. Odbudowa Ukrainy, bieżąca i przyszła perspektywa biznesowa dla polskich przedsiębiorstw który odbędzie się 19 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 (przewidziany czas trwania to maksymalnie 3 godziny).

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Agenda spotkania:
1. Sposoby finansowania i kierunki odbudowy Ukrainy
2. Obszary inwestycji
3. Zamówienia publiczne
4. Tryby realizacji zamówień oraz ich struktura
5. Ogłoszenia przetargowe
6. Przegląd aktualnych projektów i możliwości inwestycyjnych
7. Tryby realizacji zamówień
8. Międzynarodowe zamówienia publiczne
9. Przygotowywanie ofert, najczęstsze błędy popełniane przez oferentów
10. Okoliczności utrudniające złożenie oferty
11. Zasady postępowań przetargowych

Spotkanie poprowadzą:

Dr hab. Markiyan Malaskyy. Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

Markiyan jest partnerem w praktyce sporów międzynarodowych. Pełni też funkcje szefa Ukrainian desk i konsula honorowego Austrii we Lwowie.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.
Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, wynikających z umów, sporów z zakresu sprzedaży/ świadczenia usług, nieruchomości i budownictwa oraz powstałych po realizacji transakcji fuzji i przejęć. Pod jego nadzorem z dużymi sukcesami zrealizowano szereg transakcji, głównie w zakresie produkcji, relokacji produkcji, nieruchomości, infrastruktury, IT/BPO, zamówień rządowych, przetargów publicznych, rolnictwa, energetyki oraz w innych sektorach.
Markiyan jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Jacek Kozikowski, LL.M. Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

Jacek specjalizuje się w obsłudze projektów z dziedziny energetyki i infrastruktury, w szczególności inwestycji typu greenfield. Zapewnia kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym zakładania spółki, pozyskiwania zachęt inwestycyjnych w obrębie Polskiej Strefy Inwestycji, uzyskiwania pozwoleń na budowę, a także przygotowywania i negocjowania umów o realizacji inwestycji w formule pod klucz (EPC) oraz umów o świadczenie usług.
Jacek posiada unikalne doświadczenie w obsłudze projektów z dziedziny energetyki morskiej, w tym reprezentowaniu polskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) gazu i energii elektrycznej przy budowie międzynarodowych połączeń podmorskich. Jacek doradzał też w zakresie złożonych międzynarodowych aspektów procesu inwestycyjnego, w tym w sporach inwestycyjnych zainicjowanych na podstawie umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT).
Przed przystąpieniem do Kochański & Partners Jacek spędził kilka lat w Japonii, na stypendium w ramach programu Cross-Border Legal Institution Design na Nagoya University, przygotowując i broniąc rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (2017 r.).

Dr Jakub Krysa Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

Jakub jest ekspertem w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych.
Wielokrotnie reprezentował klientów (zarówno prywatnych, jak i publicznych) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
Poza prawem zamówień publicznych specjalizuje się także w prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów. Obsługuje polskie oraz zagraniczne podmioty z sektorów IT, infrastruktury, środowiska, obronności, energetyki, medycyny, farmacji, a także tzw. smart cities. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, a także prelegentem na liczny krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.
Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

źródło: OIGPM