Organizator:

Najnowszy raport o przemyśle drzewnym Banku Pekao S.A.

Podziel się

Drzewny rollercoaster. Czy po znakomitym roku 2021 krajową produkcję wyrobów z drewna czeka cykliczne załamanie? Raport Banku Pekao S.A.

Branża drzewna, która była jednym z największych beneficjentów drugiej fazy pandemii, ma za sobą rekordowo dobry rok 2021 i nie gorsze pierwsze półrocze bieżącego roku. Świetne wyniki uzyskane w niepewnym otoczeniu są niejako przypieczętowaniem długiego okresu konsekwentnej ekspansji polskich producentów w ramach unijnego sektora. Otoczenie zmienia się jednak na znacznie mniej korzystne. Coraz bardziej nieuchronne spowolnienie gospodarcze, które może być dodatkowo spotęgowane przez kryzys gazowy, znacząco ogranicza perspektywy popytowe, a tym samym elastyczność cenową firm z branży drzewnej. Niezmiennie trudne pozostają natomiast warunki podażowe. Co to oznacza dla branży drzewnej, jak ważna dla niej może okazać się „poduszka” finansowa zbudowana w poprzednich kwartałach oraz jakie kroki mogą podjąć firmy, by łagodzić obecne wyzwania – m.in o tym przeczytasz w najnowszym raporcie ekspertów Banku Pekao S.A. 

Raport będzie miał swoją premierę podczas Kongresu Przemysłu Drzewnego KOOPDREW, a jego główne tezy i założenia będą przedstawione w czasie wystąpienia Pekao. Zapraszamy też na stoisko nr 40 w pawilonie 5 w czasie Targów DREMA po drukowaną wersję publikacji.