Organizator:

Ekspert PARP o programach wsparcia dla MŚP

Podziel się

Zapraszamy na prelekcję eksperta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 17 września, sala konferencyjna w pawilonie 5 (sektor G).

Prezentację wygłosi Luiza Sosnowska, która zajmuje się działaniami edukacyjnymi adresowanymi do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w ramach programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym informowaniem i promocją na konferencjach, spotkaniach, warsztatach.

Podczas prezentacji uczestnicy targów DREMA dowiedzą się:
✔️ czym jest PARP,
✔️ jakie są obszary wsparcia w PARP,
✔️ jaka jest oferta programowa: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
✔️ jakie są zasady aplikowania do aktualnych bądź przyszłych konkursów.

Dla uczestników targów DREMA 2020 udział w prelekcji jest bezpłatny.

PARP jest agencją rządową podległą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) objęła Patronat Honorowy nad Tagami DREMA 2020.

 

Bilety dla profesjonalistów Bilety dla majsterkowiczów Karty wjazdu