Organizator:

Dyrektor Targów DREMA Andrzej Półrolniczak Prezesem Stowarzyszenia DROMA

Podziel się

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2024 roku, wybrało nowe władze na lata 2024–2028.

Prezesem stowarzyszenia został ponownie Andrzej Półrolniczak – dyrektor Targów DREMA. W skład zarządu stowarzyszenia weszli: Mieczysław  Fluder, Jacek Gawroński,  Jan Gondek, Tomasz Kobierski, Stefan Kołakowski, Tomasz Nieciąg, Zbigniew Oskwarek i Dariusz Prochera.

Do komisji rewizyjnej zostali powołani: Marcin Barc, Tomasz Bartkowiak i Jerzy Gaudecki.

Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia DROMA omówili aktualną sytuację rynkową oraz planowane przez stowarzyszenie działania promujące polski przemysł maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA  grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna.