Organizator:

DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu

Podziel się

W dniach od 14 do 16 września podczas targów DREMA odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu" organizowana przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Targi DREMA są Partnerem wydarzenia.

REJESTRACJA PROGRAM O KONFERENCJI KONTAKT

DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA to międzynarodowa konferencja naukowa, którą organizuje cyklicznie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, zapraszając do współpracy różne instytucje.

Czwarta już edycja konferencji obędzie się pod hasłem „ Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”.

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie.

Gośćmi Honorowymi konferencji będą:

 • dr Alan Crivellaro, Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania
 • dr hab. Henrik Hartmann, Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

Konferencja obejmuje swoją tematyką następujące zagadnienia:

 • zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie,
 • alternatywne surowce lignocelulozowe,
 • innowacje w sektorze leśno-drzewnym,
 • nowe technologie, nanomateriały, biokompozyty,
 • biospoiwa,
 • energetyczne wykorzystanie drewna,
 • rynek drzewny; cyrkulacyjna biogospodarka, przemysł 4.0,
 • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego; LCA,
 • recykling,
 • meblarstwo,
 • tartacznictwo,
 • inne branże bazujące na drewnie.

Organizatorami wydarzenia są: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Partnerami konferencji zostali: Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie jest afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI).