Organizator:

Digitalizacja, automatyzacja i odbudowa łańcuchów logistycznych kierunkami rozwoju sektora maszyn

Podziel się

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnące koszty produkcji wymagają unowocześnienia procesów technologicznych pod kątem obniżenia kosztów zużycia surowców, energii i kosztów pracy. Nie odbędzie się to bez inwestowania w nowoczesne maszyny, które można obejrzeć i przetestować na Targach DREMA.

Wiele mówi się o kryzysie w branży meblarskiej i drzewnej, co przekłada się na zamrażanie inwestycji i sytuację oferentów maszyn? Jak Pan, jako prezydent DROMA i członek EUMABOIS, ocenia sytuację na rynku maszyn oraz prognozuje najbliższe miesiące?

Oznaki kryzysu, o których rozmawiano już podczas ubiegłorocznego Kongresu KOOPDREW, odczuwalne są w polskiej gospodarce od II półrocza 2022 roku. Podobne wnioski płyną z analiz rynkowych prezentowanych podczas dorocznego spotkania Delegatów Krajowych EUMABOIS, które odbyło się we wrześniu 2022 w Krakowie.  Wynika z nich, że europejska branża obrabiarek do drewna po załamaniu rynku w 2020 roku, w okresie  2021 – I połowa 2022, zaczęła odbudowywać swój potencjał sprzedażowy.  W I półroczu 2022 r. sprzedaż eksportowa europejskich  maszyn wzrosła o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy wzroście cen średnio o 13% w tym samym okresie. W tym kontekście bardzo dobrze wypadł polski przemysł maszyn i narzędzi do obróbki drewna, który według danych EUMABOIS w I półroczu 2022 roku osiągnął sprzedaż w eksporcie na poziomie  105 mln Euro, przy sprzedaży 70 mln Euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Według tych wartości Polska zajęła 4 miejsce w Europie po Niemczech, Włochach i Austrii. Niestety, tendencje wzrostowe zaczęły się odwracać w II półroczu 2022 r. Dziś europejscy producenci z obawą patrzą na rok 2023 roku, ponieważ w wielu krajach spadki sprzedaży odczuwalne pod koniec ubiegłego mogą utrzymać się w 2023 r.  Według niemieckiego Stowarzyszenia VDMA produkcja maszyn w Niemczech w 2023 roku spadnie o 2%.

Na jesień odbyło się w Krakowie spotkanie EUMABOIS. O czym rozmawiano i jakie płyną z niego dla branży wnioski?

Każdego roku agenda Zgromadzenia Ogólnego obejmuje zatwierdzenie sprawozdań finansowych Federacji, analizę  sytuacji rynkowej, promocję europejskich producentów na rynkach światowych, ocenę pracy aktywności EUMABOIS w zakresie normalizacji. Agenda w Krakowie rozszerzona była o wybory nowego Zarządu organizacji. Nowym prezydentem EUMABOIS został Luigi De Vito, który wspierał Federację już jako wiceprezes od 2016 roku. Zgromadzenie Ogólne w Krakowie zatwierdziło listę 12 najważniejszych imprez światowych oficjalnie popieranych przez EUMABOIS w roku 2023. Tradycyjnie na tej liście znalazły się Targi DREMA. W dyskusji, oceniając różne formy organizacji targów w czasie pandemii, podkreślone jednoznacznie, że dla branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna, podstawową formą prezentacji maszyn i narzędzi do obróbki drewna powinny być targi organizowane w tradycyjnej formule, ze szczególnym położeniem nacisku  na pokazy maszyn w ruchu. Spotkanie w Polsce było też okazją do promocji naszego kraju i przedstawienia potencjału polskiego przemysłu obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna.   

Coraz prężniej rozwijają się polscy producenci maszyn i narzędzi. Wielu z nich zajmuje czołowe miejsca wśród dostawców na europejskim rynku. Jak Pan ocenia ich poziom technologiczny w porównaniu z niemieckimi czy włoskimi dostawcami maszyn, którzy są na europejskim szczycie od wielu lat. Co wyróżnia ofertę polskich producentów?

Ostatnia edycja Targów DREMA była nie tylko okazją do podsumowania 30 lat działalności Stowarzyszenia DROMA, ale również doskonałą okazją do prezentacji aktualnego potencjału polskiego przemysłu maszyn i narzędzi do obróbki drewna. 30 lat temu polscy producenci byli głównym dostawcą maszyn stolarskich dla małych i średnich zakładów. Dzisiaj to nie tylko maszyny klasyczne, ale zaawansowane maszyny CNC i linie technologiczne. Doskonałym przykładem poziomu zaawansowania, jaki prezentuje polska technologia, jest nowoczesna Fabryka i  Ostrzarnia Narzędzi firmy ITA TOOLS. Z dumą możemy podkreślić, że wyposażenie technologiczne zakładu to najwyższy poziom światowy, co potwierdzili odwiedzający fabrykę uczestnicy spotkania EUMABOIS. Szczególnie zainteresowanie wzbudziła wśród gości wdrożona pionierska technologia  ostrzenia narzędzi metodą ablacji laserowej.

Pandemia pokazała, że można rozwijać firmy i robić biznesy bez spotykania się na targach. Dlaczego więc, w dobie rozhulanego Internetu i social mediów, potrzebne są targi? Jak zmienia się DREMA aby wyjść ku obecnym potrzebom oraz oczekiwaniom wystawców i targowych gości?

W tygodniu, w którym odbywa się DREMA, w Poznaniu tętni życie całej branży. Projekt DREMA to kompleksowa prezentacja potencjału przemysłu drzewnego i meblarskiego i technologii dla tych przemysłów. Już dawno znacząco wykroczyliśmy poza ramy klasycznych targów. W czasie DREMY odbywają się kongresy przemysłu drzewnego i meblarskiego, międzynarodowe konferencje naukowo - techniczne. Na terenie targów uruchomionych jest wiele stref pokazowych maszyn, narzędzi, pokazy umiejętności lakierniczych, narzędzi ręcznych, rzemiosła, czy wyposażenia pomocniczego zakładów – wózków widłowych. Odbywają się również liczne konkursy, m.in. Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ czy konkurs dla uczniów „Wyczarowane z drewna”. W programie targów organizujemy corocznie blisko 20 imprez towarzyszących. W tym samym czasie odbywają się prezentacje na stoiskach naszych wystawców i rozmowy handlowe. Bardzo trudno sobie wyobrazić, by tyle wydarzeń tak po prostu spakować i wrzucić do Internetu. Utracilibyśmy przy tym rzecz najważniejszą -  wyjątkową okazję do bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów i budowania relacji. Organizatorzy imprez targowych podejmowali próby organizacji wydarzeń w systemie on-line, czy hybrydowym. Niestety, wydarzenia te nigdy nie osiągnęły tej skali, co targi stacjonarne. Co więcej, już w 2020 obradujący wówczas on-line Delegaci Krajowi EUMABOIS potwierdzali, że branża maszyn i narzędzi do obróbki drewna powinna prezentować swoje osiągnięcia przede wszystkim w tradycyjnej formie, by uczestnikom umożliwić nawiązywanie osobistych relacji biznesowych.

Wywiad z Dyrektorem Targów DREMA Andrzejem Półrolniczakiem ukazał się na łamach Gazety Przemysłu Drzewnego w marcu 2023 roku.

Przeczytaj cały wywiad