Organizator:

Branża drzewno-meblarska się zmienia, targi DREMA również! <wywiad z Dyrektorem Andrzejem Półrolniczakiem>

Podziel się

Jak zapowiada się tegoroczna edycja targów? Co przygotowaliśmy dla odwiedzających? Na najczęściej zadawane pytania z rynku odpowie Państwu Andrzej Półrolniczak - Dyrektor Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA a także Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA.

 

Tegoroczna DREMA to już 39 edycja wydarzenia, dedykowanego przedstawicielom przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. Jak na przestrzeni tych prawie 4 dekad zmieniły się te targi? Co było siłą napędową ich rozwoju?

Targi dla branży drzewno-meblarskiej organizowane przez Grupę MTP mają już prawie czterdziestoletnią historię, bardzo dobrze znaną na międzynarodowym rynku. To daje wielką motywację do pracy nad ich dalszym rozwojem, a równocześnie jest zobowiązaniem wobec dotychczasowych i przyszłych uczestników targów, jeśli chodzi o utrzymanie wysokiego poziomu efektywności. Nic nie jest dane na zawsze i pomimo, że DREMA posiada ugruntowaną pozycję wśród podobnych wydarzeń na mapie Europy, nie zwalniamy tempa i każdego roku wprowadzamy do zakresu tematycznego targów czy programu wydarzeń coś nowego, ciekawego, aktualnego i jednocześnie perspektywicznego.

Nie byłoby targów DREMA gdyby nie zaufanie, jakim obdarzyli nas wystawcy – liderzy sektora drzewno-meblarskiego, twórcy innowacji, producenci oraz firmy dopiero wchodzące na rynek, a także zarządy i członkowie instytucji branżowych, z którymi współpracujemy od samego początku DREMY. Jako organizatorzy tych targów, jesteśmy niezwykle dumni, że w historii rozwoju wielu czołowych przedsiębiorstw znajduje się udział w targach – to tutaj nawiązywały pierwsze kontakty oraz inicjowały biznesowe partnerstwa. Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że po kilkudziesięciu latach spora część z tych firm nadal wykorzystuje DREMĘ, jako najważniejsze miejsce prezentacji nowości i osobistych spotkań z klientami z Polski i zagranicy.

Branża drzewno-meblarska ma znaczący udział w rynku światowym i europejskim, a utrzymanie konkurencyjnej pozycji wymaga od firm inwestycji w nowoczesny park maszynowy i stosowanie najnowszych technologii, których prezentacja odbywa się na DREMIE. Niezaprzeczalnym faktem jest możliwość obejrzenia w jednym miejscu i w jednym czasie tak szerokiej oferty innowacyjnych rozwiązań, maszyn i narzędzi do obróbki drewna. 

Od początku opiekę merytoryczną nad targami sprawuje Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, które jest jednocześnie wystawcą na targach. Jak obecność Stowarzyszenia wpływa na funkcjonowanie DREMY?

Stowarzyszenie DROMA podejmuje działania wspierające polskich producentów maszyn, urządzeń i narzędzi w ich ekspansji i wytwarzania wyrobów konkurencyjnych wobec wyrobów zagranicznych. Jest związane z DREMĄ od początku organizacji tego wydarzenia i z zaangażowaniem wspomaga dynamiczny rozwój tych targów od prawie 40 lat.

Sukces targów w dużej mierze budują nasi wystawcy i partnerzy. To oni razem z nami kreują DREMĘ i to im zawdzięczamy miano najważniejszych w tej części Europy targów drzewno-meblarskich. Śledzimy, co się dzieje w branży, rozmawiamy z firmami oraz przedstawicielami stowarzyszeń, którzy dzielą się z nami swoimi pomysłami oraz spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji. Dlatego program targów również dostosowujemy do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku.

Jako organizatorzy targów inicjujemy spotkania i wymianę doświadczeń, wspieramy komunikację i stale szukamy rozwiązań na miarę globalną, które dodatkowo napędzają rozwój przedsiębiorstw. Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że to właśnie stowarzyszenia branżowe są reprezentantem i głosem branży, ich rola i znaczenie w zakresie ożywienia gospodarczego stale rośnie, członkowie mają bezpośredni i decydujący wpływ, między innymi, na regulacje prawne i ekonomiczne – a co za tym idzie, także na realny kształt ekspozycji targów DREMA. Znajomość aktualnych oczekiwań branży bardzo pomaga w przygotowaniach targów, które trafiają w sedno potrzeb rynkowych.

Co daje wystawcom udział w targach DREMA, oficjalnie popieranych przez Federację Europejskich Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS?

Czasy pandemii Covid – 19, kiedy zawieszano działalność wielu sektorów gospodarki, w tym również przemysłu targowego, spowodowały rozpoczęcie dyskusji i przeprojektowania wielu modeli biznesowych. Wiele rozmów dotyczyło przyszłości targów. Większość imprez targowych odwoływano, część z nich próbowano organizować w trybie on-line lub w trybie hybrydowym. Przed tymi wyzwaniami stanęła również Federacja EUMABOIS, która postawiła sobie szereg ważnych pytań, dotyczących rozwoju branży obróbki drewna i możliwości jej promocji na rynkach międzynarodowych. Delegaci krajowi Stowarzyszenia EUMABOIS stoją na stanowisku, że najlepszą formą promocji sektora maszyn i narzędzi do obróbki drewna są imprezy targowe, organizowane w tradycyjnej formie z prezentacją maszyn w ruchu i linii technologicznych. Targi Drema spełniają wszystkie kryteria, stawiane organizatorom imprez światowych przez Eumabois. Warto podkreślić, że targi DREMA znajdują się na liście 12 światowych wystaw popieranych przez EUMABOIS - Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna i są JEDYNYM wydarzeniem w Polsce w tym rankingu. Z tych względów wystawcy targów Drema mają szansę dotarcia ze swoimi kompleksowymi rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi na skalę światową. Dodatkowo podczas targów Drema organizowane są liczne pokazy i imprezy towarzyszące, dające szerokie możliwości zaprezentowania innowacji dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Przykładem takiego projektu jest zrobotyzowana pokazowa fabryka mebli na żywo, organizowana w ramach projektu DREMA DZIECIOM.

DREMA to miejsce na zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego - od surowców, materiałów i komponentów do maszyn i urządzeń do produkcji mebli a także – co równie istotne – najnowszych rozwiązań technologii IT, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj funkcjonowania żadnej branży. W którą stronę zmierza dzisiaj sektor?

Rozwój branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna w okresie po zakończeniu pandemii był jednym z głównych tematów dyskusji Delegatów Krajowych EUMABOIS podczas ubiegłorocznego spotkania w Krakowie. Delegaci dokonali wszechstronnej analizy szans i zagrożeń oraz sytuacji makroekonomicznej europejskiej branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna. W czasie dyskusji wskazywano na pogarszająca się sytuację gospodarczą, rosnące koszty produkcji, przerwane łańcuchy logistyczne. Ta sytuacja  wymaga unowocześnienia procesów technologicznych pod kątem obniżenia kosztów zużycia surowców, energii i kosztów pracy i poprawy powiązań kooperacyjnych. Nie odbędzie się to bez inwestowania w robotykę, automatyzację procesów produkcyjnych i nowoczesne maszyny. Przykłady takich rozwiązań będzie można zobaczyć na tegorocznych targach Drema na stoiskach członków Stowarzyszenia DROMA, na stoiskach liderów rynku światowego i podczas pokazów w przestrzeniach specjalnych.

DREMA to nie tylko wystawcy, prezentujący najnowsze rozwiązania i produkty, spotkania biznesowe, wymiana doświadczeń, ale też ważny głos dotyczący trendów w branży, jej przyszłości, zagrożeń. O tym m.in. eksperci rozmawiają podczas paneli dyskusyjnych czy forów. O czym będzie mowa w tym roku?

Hasła przewodnie tegorocznej Dremy to robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.  Na targach DREMA 2023 zaprezentowane zostaną zaawansowane technologicznie rozwiązania, zintegrowane systemy i maszyny, które znacznie mogą obniżyć koszty produkcji, a co za tym idzie - usprawnić wydajność, jakość i zrównoważony rozwój w sektorze obróbki drewna i produkcji mebli. Ekspozycja obejmować będzie zarówno automatyzację i cyfryzację procesów, robotyzację miejsc pracy, jak i zastosowanie nowych materiałów i technologii – wszystko po to, aby wspomagać potencjał przemysłu drzewnego i meblarskiego i oszczędność zasobów.

Nowością tegorocznej edycji targów DREMA 2023 będzie Strefa Trendów dla Meblarstwa – miejsce spotkań i ekspozycja firm z branży meblarskiej, pokazy designu i najnowszego wzornictwa dotyczącego projektowania mebli (płyty, tkaniny, okucia).

Czy na targach DREMA planowane są jakieś modyfikacje?

Targi DREMA zmieniają się wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową przemysłu drzewnego i meblarskiego. Wsłuchując się w głos stowarzyszeń, głos branży pokazujemy rozwiązania innowacyjne i wyznaczamy kierunku rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego. Służą temu również organizowane podczas Dremy kongresy przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Współczesne targi to nie tylko ekspozycja w pawilonach, ale wydarzenie łączące bogatą ofertę wiodących firm branży z energią spotkań, wymianą myśli i wiedzą płynącą z licznych debat, konferencji i pokazów odbywających się w tej samej przestrzeni. Staramy się zachęcać naszych partnerów oraz liderów w przemyśle do dzielenia się swoją wiedzą oraz współtworzenia targów poprzez różne aktywności. Stawiamy na zagadnienia nośne, mające bezpośrednie przełożenie na rozwój innowacyjnych technologii w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Aktualny stan gospodarki wymaga od przedstawicieli sektora drzewno-meblarskiego dobrego przygotowania i szybkiej adaptacji do pojawiających się wyzwań. Krajobraz branży szybko ewoluuje, a firmy produkcyjne, fabryki mebli i uczestnicy w całym łańcuchu dostaw jak nigdy dotąd potrzebują mentorów, którzy potrafią inspirować i ułatwiać dostosowanie się do bieżącej sytuacji na rynku. Targi DREMA są z pewnością akceleratorem, wspierającym przedsiębiorców w  prowadzeniu interesów, dającym gwarancję dostępu do nowoczesnych rozwiązań, ułatwiającym budowanie długoterminowych relacji biznesowych na arenie międzynarodowej oraz networking. Obecnie przedsiębiorcy intensywnie poszukują rozwiązań, które pomogą im łagodniej przejść przez kryzys. Doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów są ekspozycje wystawców na targach DREMA, a do rozmów o optymalizacji – konferencje, prelekcje i pokazy na żywo.

Jak zapowiada się nadchodząca edycja?

Mówi się, że targi są zwierciadłem, w którym odbija się stan gospodarki. Obecnie w targowym lustrze widać niepokój o przyszłość. Targi DREMA należą do czołówki branżowych wydarzeń na świecie, przyciągają przedsiębiorców z kraju i zagranicy i dają możliwość rozwoju firmy na arenie międzynarodowej, a poruszane w ramach wydarzeń tematy są wsparciem dla branży. Zdobyta podczas DREMY wiedza ułatwia reagowanie na zmiany, a przybliżane uczestnikom mechanizmy pozwalają polskim przedstawicielom sektora drzewno-meblarskiego nie tylko przetrwać niepewny czas, ale wręcz wyjść z niego obronną ręką.

Przed nami 39 edycja Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA . Zachęcam do spotkań na stoiskach i udziału w wydarzeniach towarzyszącym ekspozycji. Wszystkie niezbędne informacje zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie www.drema.pl, sporo aktualności można znaleźć także na naszym fanpage`u na Facebooku oraz na profilu LinkedIn. Spotkajmy się na Międzynarodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA  już w dniach 12-15 września 2023 w Poznaniu. Do zobaczenia!

 

FB: https://www.facebook.com/TargiDREMA/

LI: https://www.linkedin.com/showcase/targidrema/

 

 

Wywiad z Dyrektorem Targów DREMA Andrzejem Półrolniczakiem ukazał się na łamach Kuriera Drzewnego we wrześniu 2023 roku.

CZYTAJ WYWIAD