Organizator:

4. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA

Podziel się

Blisko 100 uczestników, naukowców i ekspertów z całego świata już po raz kolejny spotka się w Poznaniu, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat zrównoważonego leśnictwa i lasów oraz szans i ograniczeń wynikających ze zmian klimatu. 14-16 września, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się bowiem 4 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Organizatorami wydarzenia są Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tematem tegorocznej edycji Konferencji jest „Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu". Program dwudniowego wydarzenia obejmować będzie zagadnienia związane m.in. z innowacjami w sektorze leśno – drzewnym, nowymi technologiami oraz alternatywnymi surowcami lignocelulozaowymi.
Nie zabraknie również prezentacji i dyskusji nt. środowiskowych aspektów sektora leśno – drzewnego oraz zrównoważonego leśnictwa z perspektywy zmieniającego się klimatu.

- Postawiliśmy na interdyscyplinarność. Scalamy międzynarodowe środowisko naukowców zajmujących się rozowjem różnych dyscyplin naukowych, prowadzące badania podstawowe jak i wdrożeniowe. Chcemy połączyć leśnictwo, drzewnictwo i gospodarkę aby we wspólnej dyskusji rozwiązywać bieżące wyzwania, które stawiają przed nami m.in. zmiany klimatyczne (czyli temat tegorocznej konferencji). Chcemy między innymi ułatwić dialog na temat roli lasów i gospodarki leśnej w łagodzeniu zmian klimatu, określić luki w wiedzy i priorytety dla przyszłych badań i gromadzenia danych, w celu lepszego zrozumienia naukowego i wspierania rozwoju polityki mającej znaczenie dla gospodarki leśnej w kontekście łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji i opracowywać i rozpowszechniać najnowocześniejsze spojrzenie na lasy i klimat, które odzwierciedla wyniki wymiany opinii i obszarów porozumienia wynikających z konferencji - mówi Prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek

Jednym z celów konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce oraz zwiększenie konkurencyjności sektora leśno – drzewnego na arenie międzynarodowej. Partnerami wydarzenia są Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jest ono również afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI). Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.

- Konferencja Wood Science Economy daje możliwość zapoznania się z najnowszymi odkryciami naukowymi i omówienie ich w gronie praktyków, zarówno ze strony leśnej, jak i drzewnej. To unikalna sytuacja w skali nie tylko naszego kraju, ale i w skali europejskiej. Połączenie sił Łukasiewicza Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, Lasów Państwowych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk daje wyjątkową wartość dla sektora leśno-drzewnego. Tego wydarzenia nie wolno pominąć - podkreśla dr hab. inż. Zbigniew Karczewski, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszamy przedstawicieli kadry odpowiedzialnej za leśnictwo, drzewnictwo oraz powiązane z tym dziedziny pokrewnych związanych m.in. z nauką, przemysłem, produkcją, handlem, rozwojem i działaniami operacyjnymi. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Więcej informacji na www.wood-science-economy.pl

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz  Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarny jednostka naukowo-badawcza
o międzynarodowej skali działania. Powstał 1 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia pięciu poznańskich instytutów
o ugruntowanej pozycji rynkowej, bogatym dorobku naukowym i wieloletnim doświadczeniu w kreowaniu innowacji, nowoczesnych technologii i specjalistycznych usług badawczych.

Łukasiewicz — PIT prowadzi obecnie szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych w ramach sześciu Centrów Badawczych w obszarach: technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. Poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.
Więcej na pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) jest wiodącą uczelnią rolniczą i przyrodniczą w Polsce. Może poszczycić się bogatymi tradycjami, gdyż jego początki sięgają 1870 roku. Jednym z obszarów działalności naukowo-badawczej Uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Każdego roku jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu realizują blisko 100 takich projektów. Uczelnia prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę naukową i edukacyjną w ramach Siódmego Programu Ramowego UE, Erasmus+, Ceepus, Horyzont 2020, Cost oraz Tempus.

Wydział Leśny i Technologii Drewna jest jednym z 6 wydziałów UPP. Wydział jest wiodącą instytucją w zakresie badań naukowych dotyczących leśnictwa i technologii drewna w Polsce i rozpoznawalną w Europie. Badania prowadzone na Wydziale obejmują szeroki zakres problemów naukowych, takich jak adaptacja lasu do zmieniającego się środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, wyzwania urządzania lasu, modelowanie usług ekosystemowych, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz innowacje dotyczące zrównoważonego wykorzystania drewna. Więcej na skylark.up.poznan.pl

 

KONTAKT Z MEDIAMI:

 

Dobiesława Dembecka

Główny specjalista ds. marketingu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

T: 61 850 49 69, 661 095 329

dobieslawa.dembecka@pit.lukasiewicz.gov.pl

PARTONAT HONOROWY

WYDARZENIE AFILIOWANE PRZEZ EFI

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY